Vecht voor je recht: handen af van de stufi!

Deze week is uitgelekt dat wat de bezuinigingscommissie voor het hoger onderwijs betreft de studiefinanciering (stufi) op de schop moet en vervangen moet worden door een zogenaamd ‘sociaal leenstelsel’. Dit betekent de volgende klap voor een nu al wankel onderwijsstelsel. Per student van zowel het WO, HBO en MBO is er steeds minder geld beschikbaar en daar zijn we door de jaren heen steeds meer de aftakelende gevolgen van gaan zien. Mats van Trigt geeft aan waarom de stufi moet blijven en de bezuinigingen gestopt moeten worden.
25 maart 2010

Foto: vorige week demonstreerden studenten tegen de bezuinigingen met een fietsblokkade van het Ministerie van Onderwijs in Den Haag (foto door Coen van der Steen)

#1 Studeren is een recht voor iedereen

Studenten komen nu al nauwelijks uit de kosten, zo is gebleken uit onderzoek van onder andere de studentenbond ISO en het Nijmeegse instituut IOWO. Met dit beleid zal over een paar jaar een goede opleiding alleen nog binnen het bereik zijn van studenten met rijke ouders die tienduizenden euro’s kunnen over hebben voor de studie van hun kind. Het afschaffen van de stufi dupeert studenten met lagere inkomens, waardoor studeren voor het eerst sinds tijden weer alleen iets voor de elite dreigt te worden.

#2 Een leenstelsel is niet sociaal

Sommige liberalen roepen dat studenten van hun leenangst af moeten en dat het prima zou zijn om je in de schulden te steken voor een opleiding. Nadat de slogan ‘Pas op, lenen kost geld’ veel bekendheid kreeg door alle leningsreclames sinds het begin van de kredietcrisis is een dergelijke uitspraak nauwelijks te begrijpen. Lenen kost niet alleen geld in de vorm van rente, het beperkt studenten letterlijk in hun bewegingsruimte. Het zorgt er ook voor dat zij met een molensteen van financiële schuld om hun nek de arbeidsmarkt opkomen, terwijl die door de crisis sowieso steeds onzekerder is.

#3 Meer lasten betekent slechter studeren

Studenten die naast hun studie moeten werken om uit de kosten te komen kunnen minder tijd en energie besteden aan goed studeren, hetgeen direct ten koste gaat van de studeerprestaties. Nu al is het zo dat studenten zo’n twee a drie dagen in de week moeten bijwerken om te kunnen rondkomen. Wordt ook nog de stufi afgeschaft, dan heeft dit ernstige gevolgen voor het opleidingspeil van hoger opgeleiden.

#4 Goed onderwijs betekent investeren, niet bezuinigen

Zowel op een economisch als maatschappelijk niveau verdient onderwijs investeringen in plaats van bezuinigingen. Volgens onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) leveren studenten via belastingen gemiddeld 7 keer hun kosten op door het werk dat ze verzetten na het studeren. Met goed hoger onderwijs en goed opgeleiden zijn we beter in staat bij te dragen aan een gezonde samenleving.

#5 Commercialisering gaat ten koste van de student

In de praktijk zien we dat onderwijs steeds meer wordt gerund als een commerciële onderneming die ‘rendabel’ moet zijn om zich staande te houden. Studieprogramma’s worden meer afgestemd op de ‘markt’ terwijl universiteiten worden omgevormd tot leerfabrieken waar studenten met honderden op elkaar zitten en naar persoonlijke begeleiding kunnen fluiten. Het afschaffen van een collectieve voorziening als de stufi is een volgende stap in dit neoliberale proces.

#6 Haal het geld waar het zit

Er wordt regelmatig beweerd dat er geen geld is voor onderwijs en dat ‘het Nederlandse bed moet worden opgeschud’. Tegelijkertijd zijn er wel miljarden euro’s met kruiwagens tegelijk uitgedeeld aan het bankierswezen, was er wel 5,7 miljard te vinden voor de aanschaf van JSF-straaljagers en spendeert Nederland dagelijks nog altijd 2 miljoen euro aan de zinloze oorlog in Afghanistan. Er is dus geen gebrek aan geld, het probleem is dat dit geld ten gunste van big business uit publieke posten zoals zorg, pensioenen en onderwijs wordt getrokken.

#7 Niet afwachten maar actie voeren

Als we onderwijs willen redden dan zullen we het afbraakbeleid van Den Haag een halt toe moeten roepen. Vanuit de hele politiek horen we dat ‘we nu eenmaal allemaal de buikriem moeten aantrekken’. Dat onderstreept dat we niet tot de verkiezingen mogen afwachten, maar zelf in actie moeten komen om onze rechten te verdedigen. Er wordt al verzet geboden in Nederland, met voorop de schoonmakers die vechten voor een rechtvaardige cao. Nu moeten ook studenten en docenten opstaan en duidelijk maken: stop de bezuinigingen, voor een goed en toegankelijk onderwijsstelsel voor iedereen!

Kom vandaag ook naar Den Haag en demonstreer mee voor goed en toegankelijk onderwijs: verzamelen om 14.00 uur op het Plein. Meer informatie vind je op de site van comité SOS.

In verschillende steden zijn de Internationale Socialisten actief op de universiteit met het organiseren van acties en bijeenkomsten voor beter onderwijs. Zo waren we in februari mede-initiatiefnemer van de bezettingsacties op verschillende onderwijsinstellingen en mobiliseerden actief mee voor de demonstratie van vandaag. Onze lokale contactpersonen vind je hier op de site. Doe met ons mee in de strijd voor beter onderwijs!

• Stop de afschaffing van de studiefinanciering
• Geen bezuinigingen maar juist investeringen
• Voor meer inspraak van studenten en docenten
• Tegen het marktdenken in het hoger onderwijs
• Laat de rijken de crisis betalen

Kom ook naar het Marxisme Festival 2010 op 24 en 25 april met o.a. meetings over:
• Tegen de leerfabriek – een ander onderwijs is mogelijk!
• Hoe bezet ik mijn universiteit?

Zie meer informatie en het volledige programma hier op onze site