Vakbonden maken zich op voor acties en stakingen in februari

De ambtenarenbonden zijn druk met het plannen van acties en stakingen voor volgende maand tegen de bezuinigingen op de publieke sector en daarmee verbonden gedwongen ontslagen. De bonden willen zo druk zetten op de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart en op de vastgelopen cao-onderhandelingen voor onder meer de rijksambtenaren. Ook bij de openbaar vervoersbedrijven in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag zal in februari worden gestaakt.
6 januari 2011

Foto: brandweerlieden bezetten het kantoorgebouw van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Den Haag (februari 2010)

Op donderdag 17 februari staat een landelijke actiedag in Den Haag gepland voor alle werknemers in de publieke sector. Deze actiedag zal in het teken staan van het bestrijden van de enorme kabinetsbezuinigingen op de sector. In een oproep verklaart de Abvakabo:

‘Het regeerakkoord toont weinig respect voor de werknemers bij overheid, onderwijs en voor de dienstverlening aan jou als burger. Ambtenaren zijn niet nodig, zitten in de weg en hebben overbodige privileges. Maar in werkelijkheid gaat het om hardwerkende mensen die onmisbaar zijn om onze maatschappij te laten draaien (…) Voor ons staat één ding vast: de publieke sector moet niet opnieuw de grootste klappen opvangen.’

De onderhandelingen tussen de bonden en Minister Donner van Binnenlandse Zaken over de cao voor alle rijksambtenaren, zitten sinds het einde van 2010 muurvast. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van twee procent. Donner zegt echter het regeerakkoord te moeten uitvoeren waarin staat dat de ambtenarenlonen, de zorgsector uitgezonderd, de komende twee jaar niet mogen worden verhoogd.

De bonden hopen ook afspraken te maken over werkzekerheid. Donner heeft echter eerder al gezegd dat de beoogde bezuinigingen op de rijksoverheid niet kunnen worden behaald zonder gedwongen ontslagen.

Openbaar vervoer

Al eerder werd aangekondigd dat er in februari zal worden gestaakt in het openbaar vervoer. Zo staan onder andere in Rotterdam door de bezuinigingen en de verplichte aanbesteding van het busvervoer honderden banen op het spel bij het lokale vervoersbedrijf RET.

De bonden bij het bedrijf, waaronder de Abvakabo, verklaren dat de geplande bezuinigingen en kortingen gevolgen hebben voor: ‘1. de passagiers, deze zullen minder bus- en tramlijnen tot hun beschikking hebben en met langere wachttijden aan de haltes geconfronteerd worden. 2. Onze werkgelegenheid, honderden banen staan op de tocht. 3. Ons inkomen. 4. De toekomst van de gehele RET.’

De verklaring meldt over de verplichte aanbesteding van het busvervoer: ‘Door politieke koehandel tussen het CDA, VVD en de PVV, heeft de PVV ons verkocht aan het CDA en de VVD. Onze lobby, landelijk en regionaal gaat gewoon door. Echter stellen wij vast dat hardere middelen nodig zijn.’

Op 29 september voerden de ambtenarenbonden ook actie tegen de bezuinigingen van kabinet-Rutte in de publieke sector als startschot voor de campagne ‘Samen sterk voor het publieke werk’. Op het Plein voor de Tweede Kamer demonstreerden zo’n 1500 vakbondsleden, op dezelfde dag dat in heel Europa massaal betoogd en gestaakt werd tegen bezuinigingsbeleid. Zie hier het verslag op socialisme.nu