Vakbonden bij Corus dreigen met acties

De vakbonden bij Corus zeggen eind april over te gaan tot stakingen als het management niet terugkomt op het dreigement om 800 mensen te ontslaan. Op 23 maart belegden CNV, de Unie en FNV Bondgenoten al drie drukbezochte bijeenkomsten. De Socialist was erbij.
17 april 2009

Door Hans Lammers

In totaal bezochten 1500 mensen de bijeenkomsten. George Backer, ex-voorzitter van de centrale ondernemingsraad: Zo’n hoge opkomst heb ik nog nooit meegemaakt. Ik schat dat 30 procent van de aanwezigen geen lid is van een vakbond. Een bijzonder hoge opkomst, en dat terwijl het niet eens een stakingsvergadering was.’

Volgens Backer komt dit omdat Corus alleen maar naar de aandeelhouders luistert en niet geïnteresseerd is in overleg. De bonden willen geen gedwongen ontslagen en eisen zo snel mogelijk een nieuwe cao. ‘Corus misbruikt de crisis’, staat met grote letters op de ramen van de zaal geplakt. Jos Duijnhoven, bestuurder van FNV Bondgenoten, stelt dat het aantoonbaar is dat Corus nu al mensen tekort komt. Hij legt uit dat het bedrijf van de overheid geld krijgt voor werktijdverkorting bij een aantal afdelingen. Het personeel van die afdeling werkt daar dan minder, terwijl er wel mensen van andere afdelingen worden neergezet.

‘Er is nog steeds inleenpersoneel en op andere plekken wordt er fors overgewerkt. In feite geeft dat aan dat er voldoende werk is om zonder werktijdverkorting aan de slag te gaan. Er is wel minder werk, maar dat kan ook op een andere manier ingevuld worden.’ Duijnhoven vult aan: ‘Mensen worden door allerlei stompzinnige bezuinigingenen getroffen, zoals minder eten en assortiment in de kantine. Een van de drie poorten wordt gesloten zodat mensen eigenlijk langer moeten omrijden. Dat bespaart dan weer wat kosten voor Corus.’

‘Er wordt een beeld omhoog gehouden dat het bedrijf bijna omvalt en daar is volstrekt geen reden voor. Het bedrijf sluit deze maand het boekjaar af met ongeveer 450 miljoen euro aan winst. Als je dan terugblikt op de laatste jaren heeft men ook al zo’n 2,5 miljard winst gemaakt. Voor de tijd dat het even tegenzit moet je nu niet allemaal bezuinigingsplannen gaan doorvoeren die in het verleden al met goede argumenten zijn weggeveegd. Dezelfde soort reorganisatie wil men nu opeens versneld invoeren.’

Duijnhoven verdenkt Corus ervan bij aandeelhouder Tata in India – die sinds anderhalf jaar eigenaar is van Corus – een goede beurt te willen maken door meer te bezuinigen dan de Britse evenknie. ‘Corus wil mensen van 62 jaar verplichten weg te gaan zonder enig sociaal plan. Daarnaast wil men de 170 leerlingen die hier van de bedrijfsschool afkomen in een soort veegploeg in de hele provincie aan het werk zetten, terwijl ze in feite hebben gekozen voor een baan in de staalindustrie. Als mensen niet meewerken met de plannen van Corus dreigt het management met een gedwongen ontslag. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld.’

Klaas Zwart legt uit dat de crisis ook op een andere manier gebruikt zou kunnen worden. ‘Als staalbedrijf zou je nu kunnen experimenteren met innovaties die de CO2-uitstoot verminderen. Dat soort bestedingen zou de overheid ook moeten stimuleren. Je kunt ook werk creëren door nu nieuwe staalsoorten uit te proberen.’ Corus wil de productie opvoeren en tegelijkertijd de zogenaamde ‘tweede schil’ groter maken door uitbreiding van het aantal flexibele krachten. ‘Het zijn zakkenvullers’, roept Zwart tijdens de bijeenkomst. ‘En de puinhopen van hun plannen worden over jouw en mijn rug uitgestort.’