Vakbeweging moet de eis voor ZeroCovid omarmen

Twitter / @hugodejonge
Als het aan het kabinet ligt moeten werkgevers hun personeel dagelijks om een coronapas gaan vragen. Terwijl de coronacrisis op een ongekende manier uit de klauwen loopt, blijft het kabinetsbeleid ongewijzigd: echte maatregelen blijven uit om de bedrijven te ontzien, ongevaccineerden worden als zondebok aangewezen en ondertussen worden vooral repressieve symboolmaatregelen genomen.
25 november 2021

Op het moment van schrijven moet de Tweede Kamer nog debatteren over het voorstel en is het onzeker of er een meerderheid voor te vinden is. Er is ook alle reden om kritisch te zijn. Vragen naar een coronapas normaliseert een onacceptabele bemoeienis van bazen met medische persoonsgegevens van hun personeel. Het vraagt van ongevaccineerden dat zij zich dagelijks laten testen en dreigt ertoe te leiden dat zij ontslagen worden.

Daarbij schuift het de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek af op de werknemer, terwijl de werkgever zou moeten zorgen voor zaken als voldoende afstand, mondmaskers en goede ventilatie. Door dat te verdoezelen dreigt deze repressieve symboolpolitiek de veiligheid op de werkvloer juist te ondermijnen.

De vakbeweging is terecht zeer kritisch op dit wetsvoorstel en denkt na over acties. Door zelf eisen voor een beter covidbeleid naar voren te schuiven houdt de bond bovendien afstand tot de corona-ontkenners. Dat is van groot belang, maar de voorstellen raken niet de kern van het regeringsbeleid.

Op dit moment verspreidt het virus zich razendsnel op scholen, leerkrachten worden massaal aan het virus blootgesteld en klassen worden naar huis gestuurd. Maar het kabinet wil de scholen open houden zodat ouders naar hun werk kunnen. De FNV zou onmiddellijke sluiting van de scholen en verlenging van de kerstvakantie moeten eisen.

Dat zou onderdeel moeten zijn van de eis voor een algemene ZeroCovid-strategie: niet bedrijfswinsten, maar volksgezondheid en de veiligheid van personeel moet voorop staan. De vakbeweging kan op dit punt niet neutraal blijven.