UvA-Studenten pakken Shelldirecteur aan

Activisten laten een pijpleiding de zaal in dalen, 12 augustus 2018 (Foto: New University op Facebook).
Vanmiddag bezocht Marjan van Loon van Shell de Universiteit van Amsterdam, waar ze haar straatje mocht schoonvegen met betrekking tot de dividendbelasting, klimaatverandering en Groningen. Een coalitie van kritische studenten wist dat te verhinderen.
12 september 2018

Door Elmar van den Berg

Marjan van Loon, de president-directeur van Shell Nederland, had vandaag een lastige dag tijdens haar bezoek aan de UvA. Ze was te gast bij platform ‘Room for Discussion,’ waar ze op een onkritische manier werd geïnterviewd over onder andere dividendbelasting, klimaatverandering en de situatie in Groningen. Activisten van verschillende klimaat- en studentenbewegingen, waaronder de internationale socialisten, hadden de handen ineengeslagen om de president van Shell een warm welkom te geven.

Er werden flyers uitgedeeld met op de achterkant een speelkaart voor Shell-bullshit-bingo. Er zijn namelijk genoeg PR praatjes geweest van Shell over hun destructieve beleid dat er al snel een volle bingokaart was na uitspraken zoals ‘gas is clean’, ‘Shell invests in renewables’, ‘Shell has a strong sustainability vision.’

Vervolgens werd vanaf het balkon een opblaasbare Shell pijpleiding het publiek in gelanceerd. Deze stond symbool voor de manier waarop Shell in haar zoektocht naar fossiel brandstoffen zonder pardon met hun pijpleidingen gemeenschappen kapot maakt. Daarnaast misbruiken ze hun macht om overheidsbeleid en onderwijs te beïnvloeden. Uit een onderzoek van Follow the Money blijkt bijvoorbeeld dat Shell een dubieuze rol heeft gespeeld in het onderzoek naar het afschaffen van de dividendbelasting, op de universiteit van Rotterdam.

Banners

Kort daarna lieten de activisten twee banners naar beneden vallen met de teksten ‘invest in edcuation, not in fossil fuels’ en ‘belast shell, niet de publieke sector #dividendbelasting.’ Juist voor studenten en medewerkers van de universiteit is het wrang dat de multinationals 2 miljard cadeau krijgen door het afschaffen van de dividendbelasting terwijl er door Rutte III weer bezuinigd wordt op onderwijs. We zouden met de hele publieke sector in actie moeten tegen de afschaffing van de dividendbelasting.

Ter afsluiting werd er door activisten in rouwkleding een kist naar binnen gedragen en was een korte begrafenisceremonie. Dit symboliseerde de wens om fossiele brandstoffen voor altijd te begraven, maar ook om de slachtoffers die Shell overal ter wereld heeft gemaakt te herdenken.

Marjan van Loon wist niet hoe ze op al deze tegenspraak moest antwoorden. Het bleef bij vage antwoorden zoals ‘het zijn erg complexe issues’ en ‘we moeten het samen doen.’ Over de dodelijke slachtoffers in Nigeria kon ze weinig zeggen, omdat er nog rechtszaken lopen.

De grote groep van activisten van veel verschillende organisaties hebben genoeg reden om zich zorgen te maken. Van klimaatverandering tot de afschaffing van de dividendbelasting, Shell blijft schuldig aan misdaden en belastingontduiking.

Hieronder de tekst op de flyer die werd uitgedeeld:

Vandaag brengt Marjan van Loon, president-directeur van Royal Dutch Shell, een bezoek aan het discussieplatform Room for Discussion op de Universiteit van Amsterdam. Wij, tientallen studenten en docenten van de UvA, komen hiertegen in actie, dit doen wij om de volgende redenen:

Shell en de klimaatchaos

Klimaatverandering is levensgevaarlijk en in volle gang. Extreme droogte in India, de hittegolf in Europa, verschillende orkanen – recent onderzoek toont aan dat allen direct zijn te verklaren door de – door de mens veroorzaakte – verhoogde niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer. Shell is de grootste vervuiler van Nederland, het stoot twee keer zoveel broeikasgassen uit als heel Nederland bij elkaar. Shell weet al dertig jaar dat het verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot gevaarlijke klimaatverandering, maar zolang er olie en gas op te pompen is en er winst te maken valt, heeft Shell geen problemen met het schenden van mensenrechten en het veroorzaken van klimaatchaos. Groningers lijden al jaren onder de aardbevingen veroorzaakt door gasboringen van Shell. In Nigeria zorgen olielekken voor ernstige vervuiling van (drink)water waardoor volledige dorpen onbewoonbaar zijn geworden. Ondertussen beweert Shell een belangrijke rol te willen spelen in de transitie naar een groene economie, terwijl slechts vijf procent van haar investeringen naar klimaatvriendelijke onderdelen van het bedrijf gaat. Daarnaast speelt de gigantische lobbymachine van Shell een belangrijke rol in het tegengaan van effectief klimaatbeleid.

Dividendbelasting

Bovendien lobbyen multinationals zoals Shell al jaren voor de afschaffing van de dividendbelasting die onder Rutte III werkelijkheid is geworden. Terwijl er in veel publieke sectoren bezuinigd wordt, krijgen de multinationals een belastingvoordeel van 2 miljard cadeau, meer dan genoeg om de bezuinigingen in het (hoger) onderwijs mee te financieren. We moeten de grote bedrijven juist belasten om de grote tekorten in de publieke sector op te vullen. Haal het geld waar het zit!

Onafhankelijke wetenschap

Multinationals als Shell willen de wetenschap maar al te graag beïnvloeden en naar hun eigen hand zetten. Dit doen ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het financieren van leerstoelen en door het zaaien van onduidelijkheid over wetenschappelijke feiten (zoals klimaatverandering). Wetenschappers moeten hun werk kunnen doen zonder inmengingen van het bedrijfsleven. Een multinational als Shell heeft overduidelijk andere belangen dan de universiteit en is daarom niet welkom!

Wij pikken de leugens van Shell niet! Wij staan voor een fossielvrije samenleving en een onafhankelijke universiteit. Wij roepen iedereen uit de publieke sector op om ook in verzet te komen, bijvoorbeeld op de landelijke actiedag van de publieke sector op 2 oktober.

AsvA studentenunie
Code Rood
Dwars Amsterdam
FossielVrij Culture/UvA
FossielVrij Onderwijs
Internationale Socialisten
Jongeren Milieu Actief
New University!
Red UvA
ROOD Amsterdam

Zie ook het fotoverslag van de actie op de Facebook-pagina van New University.