Update Uruzgan

Het kabinet probeert voorzichtig te lobbyen om van deze onheilsmissie in 2010 af te komen door Duitsland via zogenaamd wederopbouwwerk in een oorlog te betrekken. Arnold Karskens maakte hiervan in februari melding.
4 maart 2008

Legerjournalisten

Door Hans Lammers

Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking maakte in december bekend dat de Duitse Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ de belangrijkste ontwikkelingsprojecten in Uruzgan krijgt toegewezen. De organisatie kreeg 34 miljoen euro voor de aanleg van wegen, aan landbouwontwikkeling en aan capaciteitsopbouw voor regionaal bestuur. Volgens Karskens is dit het hoogste bedrag dat door Nederland ooit gegeven is aan een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie (NGO) in Afghanistan.

Willem van der Put directeur van de gezondheidsorganisatie HealthNet, die al jaren actief is in gebieden getroffen door rampen en oorlogen zei hierover: ‘We zijn in Uruzgan de enige organisatie werkzaam buiten het hek. Wij hebben de expertise en de know how. GTZ heeft nog nooit een project uitgevoerd in het zeer onrustige zuiden. GTZ en infrastructuur is een grap, die hebben nog nooit een steen opgeraapt en weer neergelegd. De claim dat GTZ ervaring heeft met werk in de regio en vooral met infrastructuur, die Koenders maakte, klopt niet.’

Nederlandse Unembedded journalisten zoals Arnold Karskens en Antoinette de Jong zijn bijna de enige journalisten waar defensie geen grip op heeft. Zo was het ook Karskens die door gesprekken met ooggetuigen en nabestaanden van slachtoffers aantoonde dat het Nederlandse leger tegen de Geneefse Conventies is ingegaan door de burgerbevolking niet voortijdig te waarschuwen over beschietingen met zwaar geschut en vanuit de lucht.

Hoe gekleurd het beeld is dat via embedded journalisten de wereld in gebracht wordt, blijkt onder andere uit een onderzoek dat Janet van Klink presenteerde in de NRC. Zij onderzocht tweehonderd krantenartikelen over Uruzgan. Het bleek dat de meeste embedded artikelen slechts één informant hebben. Bovendien wordt in 90 procent van de verhalen ten minste één militaire bron gebruikt, zoals soldaten, bevelhebbers en vertegenwoordigers van de NAVO. Niet-embedded verslaggevers maken daarentegen van meer verschillende soorten informanten gebruik, naast militairen vooral ook vertegenwoordigers van (internationale) organisaties, de Afghaanse overheid en burgers. De artikelen, waarin voornamelijk het werk van de militairen wordt beschreven bleken veel positiever over de missie te berichten

Een groot deel van de Nederlandse bevolking prikt hier al doorheen. Zo is het vertrouwen in een Nederlandse militaire overwinning de laatste maand sterk gedaald, meldt het ministerie van Defensie. Nog maar eenderde van de Nederlanders verwacht succes in de strijd tegen de Taliban, het laagste percentage ooit. Ook denkt minder dan eenderde dat er nog sprake is van een opbouwmissie.

Meer nieuws over Uruzgan vind je in het nieuwste nummer van de Socialist