Universiteit Groningen bezet: 'schop omhoog, niet omlaag'

Vanmorgen hebben een twintigtal studenten het Bestuursgebouw van de RUG bezet uit protest tegen de invoering van het Bindend Studie Advies. Vanaf 11:30 zullen honderden studenten naar het Academieplein komen om te demonstreren. Hieronder volgt de verklaring van de bezetters.
26 november 2009

Afbeelding-6

Een aantal jaar geleden organiseerden studentenorganisaties nog excursies naar Groningen om te kijken naar het ‘harmoniemodel’ aldaar. Onze universiteit was een landelijk voorbeeld van hoe studenten, docenten en het bestuur samen hun universiteit konden vormgeven. In de laatste jaren is er veel veranderd. Zoveel dat wij ons als studenten nu weer gedwongen voelen te grijpen naar de middelen die de bestuurders van nu vroeger gebruikten om gehoord te worden: een klassieke Hollandse bezetting om het tij te keren!

Directe aanleiding voor de bezetting is de BSA discussie, daarachter staan echter dieper liggende problemen tussen het universiteitsbestuur en de studenten gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Het College van Bestuur heeft bewezen de mening van studenten in de medezeggenschap enkel te willen respecteren wanneer deze overeenkomt met zijn eigen plannen. De manier waarop de BSA discussie is aangepakt en het negeren van de uitslag van het referendum illustreren dit. Dit is voor ons niet de basis van een democratische samenwerking. Wij voelen ons niet serieus genomen en in een hoek gedreven, waardoor wij ons helaas genoodzaakt zien tot het gebruiken van zwaardere middelen. Het gaat hierbij echter uiteindelijk om een hoger doel, namelijk de inspraak van studenten te redden en de kwaliteit van het onderwijs serieus te verbeteren.

Geen BSA

Wij ontkennen niet dat er problemen zijn met de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland. De invoering van dit BSA legt de verantwoordelijkheid daarvoor echter eenzijdig bij de schijnbaar luie student. Hierbij wordt echter de steeds zwaarder wordende druk voor studenten over het hoofd gezien. Deze opvatting doet onrecht aan al die studenten die hun studie met een bijbaan of maatschappelijke activiteiten moeten combineren. Het College van Bestuur zou zich af moeten vragen wat nou eigenlijk de doelstelling van het hoger onderwijs is. Studenten binnen drie jaar door een middelmatige spoedcursus zo snel mogelijk laten afstuderen. Of eraan bijdragen dat studenten als gekwalificeerde, zelfstandig en kritisch denkende academici de Universiteit verlaten. In plaats van een repressieve maatregel zoals het BSA invoeren zouden er serieuze stappen gemaakt moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Wij eisen dat de RUG de invoering van het BSA stopzet, om zich te richten op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Medezeggenschap is medebestuur

Medezeggenschap moet meer zijn dan enkel aanwezigheid bij een vergadering van het bestuur van de RUG. Medezeggenschap betekent voor ons medebesturen. Een actieve deelname aan het bestuur van de Universiteit zorgt ervoor dat beleidsmakers met de gevolgen van hun beleid geconfronteerd worden. Op het moment dat de studenten in de raad geen serieuze onderhandelingspositie hebben, gebeurt dit niet meer. Het gebrek aan democratie in de raad gaat daarom ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

Wij eisen instemmingsrecht op alle punten die de raad passeren. Dat is in werkelijkheid nog slechts een formele vastlegging van het harmoniemodel altijd al heeft ingehouden.

Schop naar boven en niet naar beneden: een duidelijk statement vanuit de Universiteit naar de minister


De BSA discussie is slechts het topje van de ijsberg. De problemen aan de RUG komen voort uit diepere problemen in het Nederlands onderwijsbeleid. Jarenlange bezuinigingen en een neoliberale logica hebben tot een steeds maar dalende kwaliteit geleidt. In de context van de economische crisis zullen deze problemen alleen maar toenemen. Nadat de overheid miljarden in banken heeft gepompt moet er nu 20 procent op het onderwijs worden bezuinigd. Voor studenten dreigt daarom de bevriezing of zelfs volledige afschaffing van de studiefinanciering, toenemende afhankelijkheid van leningen, de verhoging van het collegegeld, afschaffing van de OV-kaart en verdere belastingen. De problemen die nu al heersen zullen daarom alleen maar toenemen.Studenten, maar ook de maatschappij als geheel, worden hier uiteindelijk de dupe van. In plaats van naar beneden te schoppen, naar studenten en docenten, zou het College van Bestuur omhoog moeten schoppen naar de mensen die dit vernietigende beleid maken. Samen met Karel van Toorn van de UvA, moet de RUG de bokshandschoen oppakken om te vechten voor het hoger onderwijs.

Wij eisen dat de RUG de VSNU overtuigt een krachtig signaal uit te zenden naar Plasterk en Bos. Zij moeten duidelijk maken dat de positie van het hoger onderwijs onhoudbaar wordt door de grote instroom van studenten en het tegelijkertijd uitblijven van de daarvoor benodigde investeringen.