Ultimatum van de schoonmakers verlopen

Het ultimatum dat de schoonmakers aan hun bazen hebben gesteld is gisteren verlopen. Dat betekent dat er gestaakt zal worden. Vorige week donderdag al voerden ruim 1500 schoonmakers en sympathisanten samen in actie Amsterdam, voor respect, een beter loon en tegen het bestraffen van zieken.
19 maart 2014

Door Steven Blom

Schoonmakers doen heel belangrijk werk, maar verdienen daarmee bijna niet genoeg om rond te komen. Ron Meijer van FNV Bondgenoten zegt: ‘Het CBS heeft becijferd dat 70 procent van de schoonmakers aan de ondergrens zit. Juist fulltimers, mensen met een gezin, hebben die problemen. Ook bij 8 uur of meer per dag.’

De eisen die de schoonmakers stellen zijn dan ook heel normaal. President van het schoonmakersparlement Khadija Tahiri zegt: ‘Het enige wat we willen is genoeg geld om onze gezinnen te onderhouden en doorbetaald krijgen als we ziek zijn.’

De schoonmakers hebben ook te maken met zogenaamde wachtdagen. Als je als ziek bent wordt je de eerste twee dagen niet doorbetaald, iets dat in veel andere sectoren wel gebeurt. Op de demonstratie was een baas van een van de schoonmaakbedrijven aanwezig. Hij vindt dat schoonmakers nu eigenlijk al te veel verdienen: ‘120 procent van het minimumloon is twintig procent meer dan het minimumloon.’

Hans Simons, van de ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), vindt de acties van de vakbond voorbarig: ‘We hebben FNV gevraagd de eisen te matigen, zodat we een concreet en realistisch loonbod konden neerleggen. Op geen enkele wijze bleek FNV bereid de eisen te matigen of prioriteren.’

Door deze kloof ligt er na vijf maanden onderhandelen nog geen bevredigend resultaat voor de schoonmakers. Op 11 januari was er al een grote demonstratie in Utrecht. Afgelopen donderdag kwamen de schoonmakers naar Amsterdam om actie te voeren. Ze hielden een mars door de binnenstad.

Eerder op de dag werden in verschillende steden actie gevoerd. De schoonmakers gingen naar verschillende opdrachtgevers om steun voor hun eisen te vragen, onder anderen bij Schiphol, bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht en bij het LUMC in Leiden. Maar ook in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven voerde schoonmakers in de ochtend actie.

Onder andere Schiphol en de Hogeschool Windesheim ondertekenden een pamflet waarin zij stelling nemen tegen de voorgenomen verslechteringen in de schoonmaaksector. Maar deze steun betekent niets zolang het bij een verklaring blijft. De vakbond hoopt dat de opdrachtgevers druk zullen zetten op de bazen van de schoonmakers om in de eisen tegemoet te komen.

Zowel de opdrachtgevers als de bazen zijn terecht bang voor stakingen. De schoonmakers zullen pas echt druk uit oefenen als ze daadwerkelijk tot staken over gaan. Dit hebben de schoonmakers zelf laten zien in 2010 en in 2012.

Uiteraard noemen de bazen de staking een ‘onevenredig middel’ en zijn de eisen van de bond volgens hun ‘ondenkbaar en van een andere planeet’. De schoonmakers gaan nu waarschijnlijk staken tijdens de nucleaire top in Den Haag. Daarmee kunnen ze een gevoelige klap uitdelen aan de opdrachtgevers.

____________________________________________________________________________________________________

Lees ook de brochure Van onderop en samen sterk door Maina van der Zwan.

De brochure pleit voor een sterke vakbeweging, nodig om onze belangen te verdedigen. Eén die kracht put uit zelforganisatie op de werkvloer en die strijd als uitgangspunt neemt in plaats van overleg. De brochure is los te koop voor 3 euro (4,50 per post). Bulkbestellingen krijgen een flinke korting. Lees verder en bestel >>

‘Voor al onze vrienden en vakbondscollega’s: dit is een aanrader. We hebben namelijk een lange strijd te voeren en dat kunnen we alleen samen doen.’

Khadija Tahiri, president van de Vakbond van Schoonmakers