Turkse en Syrische socialisten geven gezamenlijke verklaring uit tegen interventie

Gisteren hebben Turkse en Syrische socialisten een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin zij de Turkse inval in Syrië veroordelen. De verklaring is ondertekend door DSiP, de Turkse zusterorganisatie van de Internationale Socialisten, en de Revolutionair Linkse Stroming in Syrië.
1 september 2016

Terwijl de grootmachten en hun bondgenoten proberen een overeenkomst te bereiken over een transitie waarin Assad een rol blijft spelen, heeft Turkije een militaire operatie in Syrië gelanceerd. De plannen hiervoor bestonden al lang en hebben als doel om de Turkse onderhandelingspositie te versterken.

De AKP-regering beweert dat Turkije en Iran de twee staten zijn die het meest te zeggen hebben over wat in Syrië gebeurt.

Wij, Turkse en Syrische socialisten, zijn tegen elke buitenlandse interventie en tegen de Turkse militaire operaties in Syrië.

De bombardementen en zending van troepen door verschillende landen zijn geen oplossing voor het leed van de Syrische bevolking, die in maart 2011 op heroïsche wijze in opstand kwam tegen de dictator Assad. De interveniërende landen voeren de meest bloedige oorlogen en steunen de meest monsterlijke dictators en sektarische milities als dat in hun eigen belang is.

Het werkelijke doel van de Turkse staat, zoals andere regionale en imperialistische machten, heeft duidelijk niets te maken met steun aan de bevrijding van de Syrische bevolking, maar is om de successen van het Koerdische volk in het gebied te stoppen en om haar invloed op de toekomst van Syrië te vergroten.

De VS, Rusland, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië en alle anderen moeten hun handen afhouden van Syrië. Alle steun aan het Assad-regime moet gestaakt worden zodat de oorlog ten einde kan komen. De Syrische bevolking moet haar eigen toekomst bepalen.

Turkije moet onmiddellijk stoppen met haar militaire operaties in Syrië, moet haar vijandelijkheden tegen de Koerden stoppen en moet haar grenzen openen voor Syrische vluchtelingen.

Wij roepen alle revolutionaire Syrische krachten op om eendrachtig de strijd te voeren tegen de dictatuur, de buitenlandse interventies van regionale en imperialistische machten en tegen de reactionaire krachten.

Wij geloven dat de overwinning van de Syrische bevolking op deze contrarevolutionaire krachten de eenheid eist van alle revolutionaire krachten van alle Syriërs.

Lang leve de vrede, lang leve de revolutie!

Revolutionaire Socialistische Arbeiders Partij (DSiP, Turkije)
Revolutionair Linkse Stroming (Syrië)

31 augustus 2016

Zie de verklaring op de site van DSiP.