TTIP is ook een aanval op de Palestijnen

Een nieuw wetsvoorstel in de Verenigde Staten maakt van handelsverdrag TTIP een wapen dat ingezet zal worden tegen de Palestijnen en hun bondgenoten. De wet maakt het mogelijk om groepen tegen te werken die zich inzetten voor de beweging van Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) tegen Israël.
8 juli 2015

Door Thomas Hofland

Voor wie het nog niet weet: het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) zal het makkelijker maken voor bedrijven om regeringen aan te klagen als zij wetten maken die invloed hebben op het maken van winst. Door een vergelijkbaar verdrag heeft energiebedrijf Vattenfall de Duitse staat aangeklaagd omdat Duitsland kernenergie heeft afgezworen. Vattenfall stelt dat het hierdoor €3,7 miljard misloopt en eist dat bedrag als ‘schadevergoeding’ van de Duitse staat.

Met het wetsvoorstel, ingediend door zowel de Democratische als de Republikeinse Partij, wordt geprobeerd de BDS-beweging te breken. In de wet staat dat actie moet worden ondernomen tegen alles en iedereen die ‘zakendoen met Israël’ verbiedt of daarvan afziet. De wet geeft de Verenigde Staten groen licht om activisten, organisaties, bedrijven en landen die zich inzetten voor BDS te bespioneren en te onderdrukken.

Met deze repressieve en ondemocratische wetgeving wordt geprobeerd om geweldloze en democratisch opererende activisten tegen te houden. De rechtszaken die de TTIP-schadeclaims gaan behandelen vinden plaats in een land dat het bedrijf kiest en de ‘rechters’ zijn handelsadvocaten.

De rechters houden in hun uitspraak enkel rekening met de mate waarin een wet de ‘vrijhandel’ aantast. Zaken als de volksgezondheid, arbeidsrechten, mensenrechten en het milieu hebben geen invloed op het besluit van de TTIP- ‘rechtbank’. Bedrijven die medeschuldig zijn aan de Israëlische apartheid en de onderdrukking van het Palestijnse volk worden door deze wet beschermd.

Niet alleen het verdrag zelf is ondemocratisch, ook de invoering van TTIP gebeurt op ondemocratische wijze. Naast het Europees Burgerinitiatief is de EU op geen enkele manier direct verantwoording schuldig is aan het volk. Maar toen meer dan een miljoen Europese burgers een burgerinitiatief startten tégen TTIP, verwierp de Europese Commissie dit. Het argument van de Commissie was dat er alleen een burgerinitiatief ten voordele van TTIP kon worden ingediend.

We moeten terugvechten om de anti-BDS-wet en TTIP te stoppen. Niet alleen om onze eigen rechten te beschermen, maar ook als onderdeel van de Palestijnse vrijheidsstrijd.