Tolhuisplein brengt ideeën samen voor nieuw protest tegen bezuinigingen

Het verzet tegen de bezuinigingen van de kunstsector voor de zomer zet door. Afgelopen vrijdag kwamen zo’n honderd mensen alweer voor de tiende keer in de buitenlucht samen op het Tolhuisplein, aan de Noordkant van het IJ in Amsterdam. Naast een groot aantal mensen uit de kunstwereld waren er onder andere ook groepen uit het onderwijs, gehandicapten en actievoerders van de pleinprotesten op de Dam.
29 augustus 2011

Foto: Tijdens de bijeenkomst werden in groepen voorstellen ontwikkeld voor acties. (foto 26 augustus)

Tekst en beeld door Ewout van den Berg

Op de open vergadering kon men voorstellen doen voor acties en hieraan werken aan verschillende tafels. Er werd gediscussieerd over verschillende acties en onderwerpen zoals het Prinsjesdagprotest van 19 september, sociale media, en hoe het verzet te bundelen. Als mensen voelden dat ze niets meer bij te dragen hadden aan de discussie, of wanneer deze was vastgelopen, konden ze ‘stemmen met hun voeten’ door naar een andere groep te lopen.

Hierdoor kon iedereen aan verschillende discussies meedoen. Op grote papieren werd de discussie bijgehouden voor een Chinese Muurkrant. Veel wat geschreven werd, had betrekking op het beantwoorden van de vraag: ‘Waar zijn we ontevreden over?’ Dit zorgde voor interessante discussies en analyses van de politieke situatie in Nederland. Al ging dit soms ook ten koste van de praktische kant van het organiseren: wat wordt er afgesproken en hoe worden er meer mensen bij betrokken?

Oud Maagdenhuis bezetter, Ewout van der Hoog, vond dit jammer. ‘Schrijven is belangrijk, maar op een gegeven moment moet je die tafels samentrekken en kijken hoe je jezelf organiseert. Hoe pak je iets gezamenlijk aan? Juist door te doen ontstaat er bij deelnemers een bewustzijnsverandering.’

Na de eerste ronde vonden er verspreid over het plein nog veel gesprekken plaats. Doordat er ook donkere wolken op komst waren, ging de tweede organisatieronde niet door. Zo werd de helft van de ideeën niet besproken en vond er geen terugkoppeling plaats over de eerdere discussies. De bundeling van ideeën en achtergronden leek op deze manier juist te eindigen in een versplintering van aandacht.

Student theaterwetenschappen, Pieter-Jan, miste ook de feedback na afloop van het plein, maar hij was positief over de vooruitgang. ‘Deze Plein der Beschaving is de grootste tot nog toe, hopelijk zijn we ook met zoveel de volgende keer.’ Hij vertelde hoe hij geïnspireerd was geraakt door de Spaanse protesten en zich bij het protest op de Dam had aangesloten. ‘Toen ook de kunstsector in actie kwam, heb ik vanaf het begin geprobeerd die groepen te verbinden.’

Terwijl sommige mensen naar huis gingen om de dreigende wolken voor te blijven, nam een internationale groep het initiatief om verder te discussiëren onder een afdakje. Mensen uit Griekenland en Spanje namen hierbij het voortouw. Zij legden de regels van de vergadering kort uit, regels die voor hen tot voor kort ook nieuw waren. De actiemomenten die vervolgens besproken werden, laten goed zien hoe het verzet tegen de bezuinigingen in Nederland opgebouwd kan worden zonder de internationale strijd uit het oog te verliezen.

In navolging van de bezetting van Wall Street op 17 september gaan mensen in Amsterdam ook bezig de bezetting van het Beursplein te organiseren. Een maand later, op 15 oktober vindt er in Brussel een algemene vergadering plaats met mensen van andere Europese pleinen over de toekomst van de Europese Unie. De groep is druk bezig een fietstocht te organiseren langs de verschillende pleinen van Amsterdam naar Brussel. In korte tijd werden hierover collectief besluiten genomen over de volgende stappen.

De uitvoer van sommige van die plannen zou niet mogelijk zijn geweest zonder het werk van het Plein der Beschaving. Dagelijks kunnen mensen gebruikmaken van de faciliteiten van de Tolhuistuin om samen in actie te komen. Op die manier is er gewerkt aan het opbouwen van een uitgebreid actienetwerk. Juist dit netwerk is essentieel om de demonstratie op 19 september in Den Haag, de dag voor Prinsjesdag zo groot mogelijk te maken en dit kabinet naar huis te kunnen sturen.

Om een bredere beweging te bouwen die dit gedaan kan krijgen, is het belangrijk dat verschillende groepen die in actie komen elkaar opzoeken. Op zondag 2 oktober wordt er daarom een grote bijeenkomst georganiseerd door betrokkenen van het Plein der Beschaving, Rekening Retour en andere groepen. De kruisbestuiving die zo aan het ontstaan is tussen verschillende groepen kan nog voor een broeierige herfst gaan zorgen.