Tijd voor onteigening

Hedgefunds en verstrekkers van subprime hypotheken gaven de aanzet tot de huidige financiële crisis in de VS. Miljoenen gewone Amerikanen zullen van die crisis de dupe worden, en honderdduizenden mensen zijn gedwongen hun huis te verkopen. Maar in het kapitalisme zijn er in elke crisis ook winnaars. En die zijn deze keer te vinden ... precies: in de hedgefunds.
17 april 2008

House for Sale

Een deel van de hedgefunds is door de financiële crisis weliswaar in de problemen gebracht, maar dat geldt lang niet voor allemaal. Eén van de kenmerken van deze financiële ondernemingen is dat ze gebouwd zijn op snelle speculatie, en speculeren kan zowel op winst als op verlies. En dus zijn de grootste winnaars van de Amerikaanse kredietcrisis precies in deze bedrijfstak te vinden.

Bovenaan het lijstje grootverdieners staat John Paulson van Paulson & Co. Hij sleepte het afgelopen jaar maar liefst 3,7 miljard dollar binnen. Paulson verdiende zo veel, omdat hij er al voor het uitbreken van de crisis van overtuigd was dat de onderkant van de huizenmarkt zou instorten. Zijn gok op de ellende van de mensen die onterecht in zijn systeem geloofden leverde zijn beleggers een rendement op van 590 procent.

Paulson staat zeker niet alleen. George Soros, bekend om een aantal kritische boeken over kapitalistische globalisering en de rol van het financierskapitaal, gebruikte zijn kennis (en overvloedige financierskapitaal) om 2,9 miljard dollar binnen te halen. En ook nummer 3, 4 en 5 op de lijst grootste winnaars ‘verdienden’ bedragen van meer dan een miljard. De laagst verdienende in de top 25 van succesvolle managers van hedgefunds ontving 360 miljoen dollar.

Zomaar een gedachte: de gezamenlijke verdiensten van de 25 grootste verdieners aan de kredietcrisis zouden waarschijnlijk al volstaan om iedereen die door de recente stijgingen van de voedselprijzen dreigt om te komen van de honger van een dagelijkse maaltijd voorzien. Weer een discussie over nieuwe ‘gedragscodes’ voor grootverdieners lijkt niet helemaal de proportionele maatregel…