Tijd voor een FNV-offensief!

FNV-blok bij Europese demonstratie in Brussel voor een sociaal Europa (CC Foto: Sebastiaan ter Burg).
Morgen vindt in Utrecht de aftrap plaats van het Offensief van de FNV. Het is hoog tijd dat we een vuist gaan maken tegen neoliberale afbraakpolitiek en voor hogere lonen, meer werkgelegenheid en meer zekerheid voor werkenden. Maar daarvoor hebben we concrete eisen nodig en een serieus actietraject. Als Internationale Socialisten delen we morgen een pamflet uit met de volgende tekst.
12 januari 2018

Tijd voor een FNV-offensief!

Wij steunen de oproep om in het offensief te gaan maar wel mét concrete eisen en een actietraject gericht op massale mobilisatie! De insteek is tot nu toe te vaag. Dat kunnen we ons niet permitteren als we meer mensen op de been willen krijgen. De noodzaak is er, en de mogelijkheden liggen voor het grijpen! De economie trekt aan, de winsten van de grote bedrijven stijgen maar wij zien daar weinig van terug.

Het kabinet laat werkenden en uitkeringsgerechtigden opdraaien voor de fiscale cadeautjes aan de rijken. De verlaging van de winstbelasting en afschaffing van de dividendbelasting kost de staat in totaal 4,7 miljard euro. Om dit af te wentelen, wordt het laagste btw-tarief met drie procentpunt verhoogd: een maatregel die werkende mensen en de armsten het hardst treft. Een gemiddeld huishouden betaalt straks twintig euro per maand extra aan alledaagse zaken als energie, voedsel, de kapper of de bioscoop. Dit kabinet bezuinigt (vooral) op de Wajongers die daardoor 80 euro per maand minder te besteden zullen hebben. Flexibilisering wordt verder doorgevoerd door de ontslagbescherming af te breken en een proeftijd mogelijk te maken van 5 maanden. Het kabinet breidt de mogelijkheden uit voor contracten voor bepaalde tijd.

Om de gigantische ongelijkheid te verkleinen zou juist een flinke belastingverhoging voor de multinationals, grote bedrijven en allerrijksten opgelegd moeten worden. Hiermee kunnen uitkeringen worden verhoogd en kan er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld goed onderwijs, betaalbare woningen en sociale voorzieningen. Door in het offensief te gaan,  eisen we respect op door duidelijk te zijn over wat we willen. Alleen zo kunnen we meer mensen betrekken bij demonstraties, stakingen en andere acties.

Eisen
1. Inkomens moet omhoog. Het wettelijk minimumloon moet met 30% omhoog en de leeftijdsgrens hiervoor moet omlaag naar 18 jaar. Dat komt overeen met ongeveer €2000 bruto per maand voor iemand die fulltime werkt. Ruim 1 op de 5 mensen, heeft een laagbetaalde baan en deze groep is de afgelopen jaren gegroeid. De rekeningen voor huur en zorg blijven stijgen en de lage inkomens blijven achter. Deze inkomenstijging moet gekoppeld zijn aan stijgende uitkeringen. Weg dus met de kortingen op de Wajong. De lonen moeten per jaar met 3,5% omhoog of met in ieder geval minimaal 1000 euro netto per jaar.

2. De aow-leeftijd moet weer naar 65 en mensen moeten ook na 40 werkjaren met pensioen kunnen.

3. We vechten voor een 32-urige werkweek met behoud van loon. Dit is zowel een manier om werkdruk en werkloosheid aan te pakken als een antwoord op toegenomen productiviteit door robotisering en automatisering.

4. Flex moet vast worden. Veel werk dat structureel is wordt door werkgevers geflexibiliseerd om de werkdruk te vergroten. ZZP-schijnconstructies nemen ook nog steeds toe zoals bijvoorbeeld bij Deliveroo.

5. Tegen verdeel en heers: solidariteit met gediscrimineerde minderheden en vluchtelingen. Geen racisten in de gemeenteraad en de Tweede Kamer!

Solidariteit
In veel sectoren wordt al strijd gevoerd rond deze eisen, van Wajongers, gepensioneerden tot aan leerkrachten, werknemers bij Tatasteel en buschauffeurs. Deze groepen hebben solidariteit nodig om hun eisen binnen te halen! Daar waar zij in actie komen is de opkomst boven verwachting. 60.000 leerkrachten organiseerden vorig jaar de grootste staking in het basisonderwijs ooit. De stakingsbereidheid onder de buschauffeurs was minimaal 85% waardoor het merendeel van het streekvervoer plat lag. Bij Tatasteel eisen arbeiders zeggenschap over een mogelijke fusie. 3500 van hen voerden actie tegen een dreigend banenverlies. Op 1 januari gingen Deliveroo bezorgers in staking omdat zij gedwongen als ZZPer in schijnconstructies moeten gaan werken.

De tijd is dus rijp voor het bundelen van deze strijd en om meer gezamenlijk actie te voeren en te staken. Alleen op deze manier kunnen we Rutte III stoppen! Dit bundelen moet gebeuren via actiecomités met leden uit verschillende sectoren die gezamenlijk de ervaringen kunnen delen en via een landelijk actiecomité in samenspraak met het ledenparlement en het FNV-bestuur de acties richting kunnen geven.

Directe inspraak van actievoerders is daarbij van cruciaal belang. Onze tegenstanders zullen deze solidariteit op alle mogelijke manier proberen te breken. Rechts speelt daarbij de racistische kaart tegen vluchtelingen en moslims en andere minderheden. Alleen als we ons hier samen tegen verzetten, kunnen we eensgezind de strijd voeren tegen het kabinet en de bazen.

De FNV is nog steeds de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland met een enorm potentieel. Als bovenstaande eisen en strategie worden ingezet kunnen zich meer groepen aansluiten die deels al op eigen kracht in actie komen en zich aan het organiseren zijn. Van activisten tegen racisme, feministen, klimaat- en LHBTQ+activisten tot aan leerkrachten die zelfs een eigen vakbond zijn begonnen. Het zijn deze mensen die de FNV kunnen versterken om zo beter een vuist te kunnen maken tegen het kabinet. Daar kunnen we allemaal een belangrijke rol in spelen.