Tijd om terug te vechten: demonstreer tegen de bezuinigingen!

De plannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd laten zien waar dit kabinet voor kiest. Werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er opnieuw in koopkracht op achteruit. Tegelijkertijd wordt er gekozen vóór aanschaf van de JSF (kosten 4,5 miljard) en blijven de rijken en het bedrijfsleven buiten schot.
20 september 2013


Door Max van Lingen

Bernard Wientjes, voorzitter van bazenorganisatie VNO-NCW, constateerde tevreden: ‘Het kabinet heeft begrip getoond voor de wensen van het bedrijfsleven.’ En hoe!

In de troonrede werd het einde van de verzorgingsstaat aangekondigd. Nu is de afbraak daarvan al sinds de jaren ’80 in volle gang. Maar dat het openlijk wordt aangekondigd, laat zien dat dit kabinet alle schroom heeft laten varen. Volgens hen moet deze plaatsmaken voor een ‘participatiesamenleving’. Helaas betekent dit niet dat de grote bedrijven eindelijk gaan meedoen met het betalen van belastingen.

Het is dan ook niet gek dat dit kabinet ongekend impopulair is. Slechts 14 procent van de bevolking heeft nog vertrouwen in dit kabinet, en in de peilingen staan de coalitiepartijen gezamenlijk nog maar op een schamele 30 zetels. Het gebrek aan populariteit is echter niet genoeg om dit kabinet te laten vallen. Juist de angst voor nieuwe verkiezingen zorgt ervoor dat de PvdA en de VVD zich aan elkaar vastklampen. Wat hun betreft moet dit kabinet koste wat het kost blijven zitten.

In de media wordt er veel gesproken over het gebrek aan steun voor dit kabinet in de Eerste Kamer. Maar van de middenpartijen hoeven we weinig te verwachten. Niet voor niets reageerden Alexander Pechtold (D66) en Sybrand van Haersma Buma (CDA) ontwijkend op de vraag of er nieuwe verkiezingen moeten komen. De kritiek van de middenpartijen op dit kabinet is vooral erop gericht een plek aan de onderhandelingstafel te veroveren. Maar in essentie zijn ze het eens met de regering dat er ‘hervormingen’ en bezuinigingen nodig zijn. Met een electoraat dat daar niet op zit te wachten, kunnen nieuwe verkiezingen alleen maar roet in het eten gooien.

Dit kabinet zal dus niet gestopt worden door het gekrakeel in Eerste of Tweede Kamer. We zullen zelf in verzet moeten komen om de plannen van Rutte en Samsom tegen te houden. Vanuit die gedachte namen we twee maanden geleden het initiatief om samen met een kleine coalitie komende zaterdag de straat op te gaan en te demonstreren tegen de bezuinigingen. Inmiddels hebben vele organisaties zich aangesloten bij de demonstratie van het Comité Stop Bezuinigingen, waaronder de SP en 50Plus.

Dat is een stap in de goede richting. Want het gevaar is levensgroot dat Geert Wilders gebruik maakt van de onvrede om zijn eigen agenda van haat, tegen alles dat links of allochtoon is, te verspreiden. Door zelf initiatief te nemen, kunnen we hem de wind uit de zeilen nemen. Hiervoor is het echter wel nodig dat het niet bij een eenmalige actie blijft. De demonstratie van morgen moet het begin zijn van een breed verzet tegen de bezuinigingen. De oproep van de FNV om op 30 november actie te voeren is wat dat betreft hoopgevend.

Maar we moeten ons blijven beseffen dat niemand het voor ons gaat doen. Willen we de bezuinigingen stoppen, dan zullen we zelf de schouders eronder moeten zetten. Morgen tijdens de demonstratie, maar ook in de periode daarna, als we gaan bouwen richting 30 november. Daarom zullen er morgen vanaf het podium verschillende sprekers zijn die zelf actie voeren op hun eigen werkvloer. Zoals stakingsleider Danny Verhulsdonk van PostNL, en Petra van Ham, die actie voert in de zorg. Zij zijn voorbeelden van mensen die het er niet bij laten zitten dat dit kabinet enkel kiest voor de rijken en de grote bedrijven, zij vechten terug! Wij vechten terug! Rutte Basta!