Thuiszorgwerkers in Nieuwegein: verdere acties noodzakelijk

Maandagmiddag bezochten zo’n 1600 zorgwerkers een debat in Nieuwegein over de toekomst van de thuiszorg. In het Kunduz-akkoord is bepaald dat er in totaal 1,1 miljard op de thuiszorg wordt bezuinigd. Tweede Kamerleden van alle grote partijen, behalve VVD en PVV, debatteerden met zorgwerkers over de bezuinigingsplannen.
5 februari 2013


Door Selena Jans

Op een eerdere actiebijeenkomst, 27 november, hadden 700 thuiszorgwerkers samen toegezegd om bij de volgende bijeenkomst minstens een extra collega mee te nemen. Niet alleen dit was geslaagd, maar ook thuiszorgers uit andere steden hadden besloten te komen. Iedereen in de sector staat onder hoge druk.

De thuiszorg wordt verplaatst van de collectieve verzekering (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met deze nieuwe wet wordt het persoonsgebonden budget grotendeels afgeschaft, en moeten zorgvragers hun zorg uit eigen zak betalen. Tegelijkertijd staan de lonen van zorgwerkers onder druk door de marktwerking. Verder zijn de gemeenten van plan met de bezuinigingen op landelijk niveau in totaal 100.000 banen te schrappen. Het kabinet behandelt thuiszorgers als veredelde schoonmakers en stelt dat mantelzorgers dit werk wel kunnen overnemen.

De zorgwerkers hadden zich opgemaakt voor een debat waarin politici de plannen zouden verdedigen. De meesten van hen hadden het Kunduz-akkoord getekend. De PvdA, die had beloofd tegen de bezuinigingen in te gaan, had die belofte gebroken. De PvdA-spreker, zelf in rolstoel, werd uitgejoeld zodra hij op het podium verscheen. Tweede Kamerlid van de SP, Renske Leijten, was de enige politica die zich uitsprak tegen de afbraak van de zorg.

De zorgwerkers in Nieuwegein lieten merken dat ze de bezuinigingen niet pikken en zijn bereid tot grotere acties. De meeste aanwezigen ondersteunden ook het idee van stakingsacties. De bezetting van het Sarphatihuis in Amsterdam, afgelopen zaterdag, werd naar voren gehaald als een inspirerend voorbeeld. Christine Pycke uit Zeeuws-Vlaanderen zei: ʻIk denk dat er verdere acties, en stakingen moeten komen. Andere sectoren zullen allemaal de straat op moeten. Net zoals in Frankrijk, daar leggen ze het land plat. Dat hebben we hier nog niet voor elkaar gekregen, de solidariteit.ʼ

Met de goede opkomst was de bijeenkomst een succes. Ook waren er ruim 42.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de thuiszorg.

Tijdens het debat kwamen de scherpste bijdragen uit de zaal. Zorgwerkers constateerden dat afschaffing van thuiszorg niet werkt als bezuiniging als cliënten achteruit gaan en in een verpleegtehuis terechtkomen. Door de wet Werken Naar Vermogen worden ontslagen thuiszorgers gedwongen hetzelfde werk te doen met een uitkering, in plaats van een volwaardig salaris. Het kabinetsbesluit om wel de SNS-bank te redden voor 3,7 miljard werd hevig bekritiseerd.

Op zaterdag 6 april is er een grote landelijke actie in Den Haag. Dan moet elke aanwezige minstens nog een extra collega mee moest nemen, zodat het Binnenhof weet dat de thuiszorg niet met zich laat sollen. De campagne gaat door.


Zie hier het pamflet dat de IS uitdeelde bij de bijeenkomst. Verdere informatie op de site van FNV voor Zorg.