Thuiszorgwerkers bezetten gemeentehuizen: ‘Behoud maatwerk voor cliënten die er recht op hebben’

Thuiszorgmedewerkers georganiseerd in de FNV bezetten vandaag twee gemeentehuizen. Na het gemeentehuis van Bronckhorst, in de Achterhoek, is vanmiddag ook dat van Hollands Kroon in Anna Paulowna bezet. Mark Kilian sprak met een van de bezetters, Elice Vredenburg.
19 februari 2016

De grootste thuiszorginstelling, TSN, gaat momenteel failliet. De oorzaak is dat gemeenten te lage tarieven willen betalen. De gemeente Bronckhorst wil de thuiszorg voor alle cliënten verlagen tot maximaal 2 uur. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon in Noord-Holland willen het werk laten overnemen door een schoonmaakbedrijf.

De zorgwerkers eisen dat de gemeenten hun banen en de zorg voor cliënten garanderen. Op dit moment ligt er bij de gemeenten een voorstel van de Stichting Familiehulp (Buurtzorg) om het werk van TSN over te nemen.

In december heeft staatssecretaris Martin van Rijn, na overleg met het FNV, een Algemene Maatregel van Bestuur aangekondigd en 300 miljoen extra ter beschikking gesteld voor de gemeentelijke thuiszorg. Maar, zegt thuiszorgmedewerker Elice, dat geld willen de wethouders niet aan zorg besteden.


Wat gebeurt er momenteel bij jullie?

We zijn om half twaalf begonnen met de bezetting van het gemeentehuis in Anna Paulowna. Dat ging best soepel. We hebben een plan de campagne gemaakt. Nu mobiliseren we mensen via de telefoon en de sociale media. Er zijn hier spandoeken, flyers en vlaggen.

Zo willen we een statement maken naar de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, en onze stem kracht bij zetten. Iedereen mag weten waar we staan.
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben aangekondigd dat ze de lichte huishoudelijke verzorging willen stopzetten terwijl er wel geld ter beschikking is gesteld.

Het is een beleid van niet luisteren. Zo verdwijnt de werkgelegenheid van thuiszorgmedewerkers die een hart hebben voor de zorg, terwijl het maatwerk is voor de cliënten die er recht op hebben, en die het nodig hebben.

De wethouder, Van Gent, lapt dat aan haar laars, dat is natuurlijk niet mogelijk. Zij legt geen verantwoording af. Terwijl ze het geld aan andere dingen wil uitgeven, is er gewoon geen controle op. Maar geld dat bedoeld is voor zorg, moet naar zorg.

Met deze bezetting willen we onze stem kracht bij zetten. Het plan is er, het geld is er, dus het akkoord van 4 december tussen de vakbonden, het kabinet en de gemeenten moet gewoon worden uitgevoerd.

Wie steunt jullie momenteel?

We hebben deze actie als zorgmedewerker in het leven geroepen. Het FNV steunt ons daarin. Dit kunnen we niet zonder de vakbond. Er zijn eerder al heel veel acties geweest, in Noord-Holland en in de rest van het land. Daarbij heeft de FNV ons ook gesteund.

Wat gaat er nu gebeuren?

Als we niks doen, gebeurt er zéker niks. Als je ze zo laat weten hoe je erover denkt, gaan de mensen die de beslissingen nemen er toch weer over nadenken.

Buurtzorg heeft een voorstel gedaan aan de gemeenten waarin de arbeidsvoorwaarden worden gegarandeerd, het is belangrijk dat die blijven. Anders kan je weer helemaal opnieuw beginnen, dat is niet wenselijk. Of we moeten straks aankloppen voor WW of bijstand.

Vanavond is een debat met lokale en landelijke politici. Daar zullen mensen, ook cliënten, hun persoonlijke verhaal vertellen. Het is de bedoeling dat we dan de wethouder mee krijgen. Maar we gaan niet eerder weg voor we een gesprek hebben gehad.

Noot van de redactie. Het gemeentehuis van Bronckhorst is zondag 21 februariontruimd door de politie.