The global economy and the challenges for the left today

De Canadese socialistische historicus David McNally was dit jaar te gast op het Marxisme Festival. Hij vertelde over de stand van de wereldeconomie, de politieke implicaties en de rol van links.
26 juni 2019

De economische crisis van 2008 heeft plaatsgemaakt voor een heel zwak economisch herstel. Maar gewone mensen profiteren niet van de beperkte economische groei en daarbij zien we dat de spanningen tussen machtsblokken zich verscherpen. Hoe ontwikkelt de wereldeconomie, wat zijn de politieke gevolgen, en wat betekent dit voor radicaal links?