Tem ING-leeuw: stop de financiering van de klimaatcrisis

Tegen de vijfhonderd klimaatactivisten kwamen op zondag 23 april tesamen voor het ING kantoor in de Amsterdamse Bijlmer, ofwel de Bims.
24 april 2023

Er heerste een festivalachtige sfeer in Amsterdam Zuidoost met muziek en kinderactiviteiten. Meerdere buurtbewoners voelden zich aangetrokken door de trommelaars en andere muzikanten zoals het XR strijkorkest. Een goede manier om een dag voor de ING aandeelhoudersvergadering de klimaatbeweging nog inclusiever te maken.

De organisatoren Fridays For Future, XR en Milieudefensie hadden onder het motto Tem de Leeuw verschillende sprekers uitgenodigd voor het protest tegen de fossiele investeringen van ING. De zwarte community activist John Beard uit Texas vertelde over de vervuiling als gevolg van fracking waarvoor ING medeverantwoordelijk is. Andere sprekers benoemden hoe voormalig Nederlandse kolonie Indonesië als gevolg van fossiele activiteiten aan het zinken is. Ook werd gewezen op de structurele oorzaken van de kapitalistische klimaatverandering en dat veranderend consumentengedrag beslist niet voldoende is. Solidariteit met inheemse bevolkingsgroepen die worstelen met vervuild drinkwater in onder andere het mondiale Zuiden werd verscheidene malen onderstreept.

Piet Rietman sprak namens de FNV de demonstranten toe. Hij ging in op de laatste cao-acties bij ING en benoemde de noodzaak voor de vakbeweging om ook intern zich hard te maken voor het verbinden van de klassen- en klimaatstrijd. De XR-spreker wees al eerder op de merkbare sympathie van medewerkers tijdens de prikbezettingsacties van bankfilialen in de afgelopen dagen.

Jelske Halbertsma van Fridays For Future hield een indrukwekkende speech waarin verwoord hoe de jongste generatie kijkt naar de ondergang van de planeet met alles wat erop leeft. Hoop kon geput worden uit solidariteit en het prachtige gedicht dat volgde.

Op het terrein deelden activisten van de Internationale Socialisten (IS) pamfletten uit van hun komende Amsterdamse openbare discussieavond op 25 april Klimaat, Crisis & Klasse. Hoe kan de klimaatbeweging macht opbouwen. Daarnaast wekten de affiches en pamfletten van het Marxisme Festival veel interesse. Voor sommigen voor het eerst, maar anderen wilden meehelpen met de aankondiging te verspreiden naar andere delen van het land.

Een belangwekkende protestbijeenkomst, een dag na de klimaatnetwerk meeting van de FNV en ook al begon het in de loop van de middag steviger te regenen, het weerhield de activisten er niet van om plannen te maken en de samenwerking te verdiepen. Want dat is nodig om de leus van Climate Justice te verwezenlijken.