Teken de internationale petitie voor solidariteit met de echte Egyptische revolutie

Uit solidariteit met de revolutie in Egypte is een internationale petitie gestart. Deze steun is hard nodig gezien de toenemende repressie van het militaire bewind tegen demonstraties en stakingen. De verklaring is onder andere ondertekend door Noam Chomsky, filmmaker John Pilger, Olivier Besancenot (Nouveau Parti Anticapitaliste) en Alex Callinicos (Socialist Workers Party). In Nederland steunen onder andere Harry van Bommel (SP Tweede Kamer), schrijfster Anja Meulenbelt, Ger Geldhof (voorzitter OR GVB Amsterdam) en Egbert Schellenberg (bestuurder FNV Bondgenoten) de petitie. Op de vooravond van de eerste verjaardag van de val van Mubarak roepen ook de IS op tot brede ondertekening.
10 februari 2012

Een jaar geleden inspireerden dappere Egyptische activisten de wereld. Ze overspoelden het Tahrir-plein en vergelijkbare plekken in andere dorpen en steden, protesteerden voor regeringsgebouwen en staakten voor leefbaar loon, arbeidsrechten en tegen corrupte managers. Ze wierpen een dictator omver en brachten een proces op gang van massale democratische opstand dat de ´Arabische lente´ wordt genoemd. Terwijl ze dit deden, werd de Egyptische revolutie een inspiratie voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Bij elke stap in het proces deelden miljoenen normale mensen klappen uit in de strijd voor vrouwenrechten, onafhankelijke vakbonden, democratie en sociale rechtvaardigheid. Maar bij elke stap op de weg werden ze ook aangevallen door een militair apparaat dat vastberaden was om elke werkelijke verandering tegen te houden. Zelfs na de val van de dictator, president Mubarak, bleef de Opperste Raad voor de Strijdkrachten (SCAF) regeren via de noodtoestand, terwijl deze op het revolutionaire proces reageerde met arrestaties, marteling, mishandeling en moord.

Sinds de val van Mubarak zijn al 14.000 mensen berecht door militaire tribunalen en onderworpen aan de daarbij komende mishandelingen en martelingen. Als gevolg hiervan staat een jaar later de revolutie op het spel.

In de afgelopen maanden zijn de aanvallen van de SCAF op jongeren, vrouwen en arbeiders onheilspellender geworden. Het stelselmatige geweld tegen vrouwelijke demonstranten is toegenomen. Het leger is ondubbelzinnig in verband gebracht met aanvallen op Koptische christenen, van wie er vorig jaar oktober 24 zijn vermoord. In december vond er een alarmerende escalatie plaats van de aanvallen door het leger op demonstranten die nog meer martelaren van de revolutie creëerde.

Ondertussen zijn jonge activisten van de 6-aprilbeweging gearresteerd op beschuldiging van belediging van het leger en het proberen de staat omver te werpen, enkel voor het verspreiden van anti-SCAF posters. Tegelijkertijd begonnen de SCAF en het ministerie van Binnenlandse Zaken een hetze tegen linkse socialisten, en lieten ze militairen de kantoren van 17 NGO´s binnenvallen. Op deze manier, en vele andere, heeft de SCAF duidelijk gemaakt dat ze niet van plan zijn om hun macht op te geven.

Maar geconfronteerd met deze aanvallen weigeren moedige Egyptenaren op te geven. Er waren enorme mobilisaties in november en december, stakingen van leraren, een inspirerende demonstratie van 10.000 vrouwen in Caïro, en een bijeenkomst van 50.000 mensen op Tahrir om het nieuwe jaar in te luiden. Deze acties zijn een bron van grote hoop voor de toekomst van de Egyptische volksrevolutie.

Als schrijvers, vakbondsleden, organisatoren, wetenschappers en activisten die de Egyptische democratische revolutie hebben gesteund, weigeren we te zwijgen in het aangezicht van deze aanvallen, vooral in het licht van de oorverdovende stilte van onze regeringen. We veroordelen publiekelijk alle aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, vergadering, religie en vergadering in Egypte.

We eisen de vrijlating van alle politieke gevangenen. We veroordelen de acties van buitenlandse regeringen zoals die van de VS en het Groot-Brittannië, die hypocriet lippendienst bewijzen aan de Egyptische revolutie terwijl ze de SCAF van wapens en traangas voorzien om het protest neer te slaan. En we verklaren onze solidariteit met de democratische, vakbonds-, vrouwen-, jongeren- en socialistische groepen die volhouden dat de Egyptische revolutie moet worden voortgezet op weg naar echte democratie en sociale rechtvaardigheid.

Teken de petitie hier.