Tegen een oorlog met Iran

Foto: Israel Ministry of Foreign Affairs
Afgelopen donderdag werd de Iraanse generaal Qassem Suleimani door een Amerikaanse luchtaanval vermoord. Daarmee drijft Trump de spanningen in het Midden-Oosten verder op voor zijn eigen politieke gewin op korte termijn. Dit gevaarlijke spelletje kan uitmonden in een nieuwe vernietigende oorlog.
6 januari 2020

Suleimani werd gezien als een van de hoogste officials van de Iraanse staat. Het was geen progressieve man, integendeel. Zijn Al-Quds brigades waren onderdeel van de brute repressie toen de Iraanse massa’s de straat op gingen in 2009 en in 2019, ze waren een belangrijke steunpilaar voor het moorddadige regime van Assad en speelden ook een rol in het burte geweld tegen de Iraakse protesten de afgelopen maanden.

Maar de moord op Suleimani door het Amerikaanse leger is een daad van agressie die veroordeeld moet worden. De aanslag is een reactie op de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad, een week eerder, waarin door Iran gesteunde groepen een rol speelden. De moordaanslag vergroot de kans op verdere escalatie van de conflicten in de regio. Opperste leider Ayatollah Ali Khamenei riep in reactie al op tot ‘harde vergelding’.

Verenigde Staten

De aanslag op Suleimani is een escalatie van de proxy-oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. De Iraanse invloed in de regio groeide in de nasleep van de vernietigende westerse invasie van Irak die een half miljoen mensen doodde, miljoenen op de vlucht joeg en bijdroeg aan het ontstaan van Daesh.

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen op komst is Trump bereid om een aanslag te plegen voor electoraal gewin. Hij doet hiermee precies datgene waarvan hij Obama in 2011 en 2012 betichtte.

Bij zijn aantreden als president zette Trump een streep door het nucleair akkoord en stelde hij  nieuwe economische sancties in tegen Iran. Dit heeft miljoenen Iraniërs in armoede gedreven. Direct na de luchtaanval stationeerde de VS 750 legereenheden in Kuweit en stuurde het nog eens 3.000 soldaten naar de regio. De Britse staat stuurde marineschepen naar de Straat van Hormuz om westers scheepstransport veilig te stellen. De Nederlandse staat besloot in december al het fregat De Ruijter te sturen als onderdeel van een Europese missie. Daarmee heeft Nederland zich onderdeel gemaakt van deze nieuwe escalatie.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, reageerde op 3 januari door zijn steun uit te spreken voor de moordaanslag. ‘Iran werkt instabiliteit in de regio in de hand en Soleimani had daar een rol in,’ op hypocriete wijze combineerde hij die steunbetuiging met een oproep tot ‘kalmte’ die kennelijk uitsluitend tegen Iran gericht was.

Perspectief

Vooralsnog lijkt het erop dat Trump zichzelf in de voet heeft geschoten met de aanslag. Het Iraakse parlement nam gisteren een motie aan waarin de Verenigde Staten wordt opgeroepen te vertrekken uit Irak. Het is een niet-bindende motie, maar het laat zien hoe de publieke opinie zich tegen de VS keert. Trumps dreigement dat hij al 52 mogelijke doelwitten heeft geselecteerd, waaronder ‘culturele plaatsen’, voor een mogelijke tegenreactie op het moment dat Iran reageert draagt hier alleen maar verder aan bij.

Hiernaast stelt de aanslag op Suleimani het Iraanse regime in staat haar binnenlandse positie te verstevigen. De afgelopen maanden gingen de massa’s in Iran – net zoals in Irak en Libanon – juist de straat op voor sociale rechtvaardigheid. Het Iraanse regime zal de Amerikaanse dreiging aangrijpen om de bevolking op te roepen de rangen te sluiten. De oorlogsdreiging maakt de situatie voor deze bewegingen veel moeilijker.

De Revolutionair Socialisten uit Egypte schreven in een verklaring het volgende: ‘Het einde van de Iraanse invloed in de regio zal niet door Amerikaanse bombardementen of sancties tot stand komen. Deze invloed zal gestopt worden door de sociale bewegingen van de Iraniërs zelf en de bewegingen van inwoners van andere delen van de regio zoals in Irak en Libanon tegen elke buitenlandse overheersing, of die nu uit het Westen of Oosten komt.’ Activisten die zondag de straat op gingen op Tahrirplein in Bagdad riepen op tot het vertrek van beide ‘bezettende mogendheden’, de VS en Iran.

Het is belangrijk dat activisten in Nederland het verzet tegen deze oorlogsdreiging bouwen. De Nederlandse regering lijkt vastbesloten Trump te steunen, een Nederlands schip is onderweg naar de Perzische Golf en ook door middel van de wapenhandel probeert de staat te profiteren van dit tromgeroffel. Het is daarom belangrijk dat we de netwerken opbouwen voor een anti-oorlogsbeweging, zoals die eerder werd gebouwd in de aanloop naar de Irakoorlog. Geen enkele imperialistische interventie kan een emancipatorisch proces van onderaf vervangen.

Aankomende zaterdag wordt er in Amsterdam gedemonstreerd tegen een oorlog tegen Iran. De demonstratie wordt georganiseerd door het Amsterdams Vredesinitiatief en vindt plaats vanaf 14u op Spui.

Zie ook de verklaring van de International Socialist Tendency, het internationale netwerk waar ook de Internationale Socialisten toe behoren.