Tegen de dictatuur van de vrije markt: solidariteit met de TNT-stakers

TNT-medewerkers staken vandaag en morgen voor het behoud van hun baan. Dit is niets anders dan hun goed recht. Aan alle kanten liggen gewone mensen onder vuur van harde bezuinigingsmaatregelen en krijgen de rekening gepresenteerd van een crisis die zij niet veroorzaakt hebben. Geconfronteerd met het dreigende verlies van duizenden banen bevinden de postbodes zich in de vuurlinie. Verliezen zij hun gevecht dan zijn we niet alleen de dupe van verdere verschraling van de post, maar staat iedereen zwakker in de strijd. Weten de postbodes de ontslaggolf te keren, dan is dat een overwinning voor ons allen.
25 november 2010

De staking van de postbodes gaat niet alleen om het behoud van werkgelegenheid. Op 16 november hebben de postbodes met hun grote demonstratie in Den Haag duidelijk laten zien dat zij begrijpen dat het juist de invoering van de marktwerking is die de oorzaak is van alle ellende. Door zo massaal te staken en demonstreren bewijzen ze ook sterker te zijn dan de systematische intimidaties door het management.

Postliberalisering

Nu is het de hoogste tijd voor de vakbonden om zich niet te langer beperken tot ‘het vertragen van het reorganisatietraject’, maar des te meer de acties te versterken met de eis voor het terugdraaien van de hele postliberalisering en voor het behoud van elke baan.

Niet alleen bij TNT hebben de postbodes te lijden onder de dictatuur van de marktwerking. Door de bittere concurrentie van TNT met nieuwkomers Sandd en SelektMail wordt postpersoneel tegen elkaar uitgespeeld en worden uiteindelijk alle werknemers onderbetaald. Met het stukloon dat de postbezorgers van Sandd en Selektmail krijgen, zijn zij niet in staat om een levenswaardig bestaan op te bouwen.

In plaats van de concurrentie tussen de postbedrijven als onvermijdelijk te accepteren, zouden de bonden maximale solidariteit als uitgangspunt moeten nemen. Door het organiseren van de werknemers bij Sandd en SelektMail, maar ook het in actie brengen van zowel de bodes als de bezorgers bij TNT, kan de noodzakelijke collectieve druk worden opgebouwd om de postbazen te dwingen om aan de actievoerders tegemoet te komen.

Neoliberaal Den Haag

Bovenal is dit een politiek gevecht, aangezien neoliberaal Den Haag in de afgelopen jaren aan de wieg heeft gestaan van het openbreken van de postmarkt. Het was nota bene TNT-baas Peter Bakker die de commissie aanvoerde ter versoepeling van het ontslagrecht.

Dat is een extra argument om de strijd tegen de ontslagen bij TNT te verbinden met andere sectoren. Ambtenaren wacht een groot gevecht om de ‘nullijn’ te trotseren die Donner op hen wil loslaten. In de cultuursector dreigen door de omvangrijke bezuinigingen vele duizenden mensen in de WW te verdwijnen. De meerderheid van Nederland krijgt te maken met het uitkleden van publieke diensten, het invoeren van hogere premies en het opschroeven van de pensioenleeftijd.

Als vakbeweging en links staan we sterker als we het gevecht bij TNT in die context zien. Het is een en dezelfde strijd tegen het botte bezuinigingsfront van Rutte, Verhagen, Wilders en de BV Nederland – en hun neoliberale missie van ‘snoeien om te groeien’. Daarom moet ons motto zijn dat geen baan mag gaan. Tegen de dictatuur van de vrije markt, voor solidariteit en strijdvaardigheid – stuur de rekening retour!