Tatoeagefolder is actie tegen vingerafdrukkendatabase

Het Nieuwe Rijk, een initiatief van een collectief van bezorgde burgers, verspreidde gisteren een satirische folder om aanzet te geven tot een publiek debat over de aanleg van de centrale database met vingerafdrukken van alle Nederlanders.
24 november 2009

FOLDER-Voorzijde

De folder vermeldt dat u, vooruitlopend op potentiële nieuwe wetgeving, gratis een tatoeage van uw burgerservicenummer kunt laten zetten om u hiermee nog eenvoudiger te laten identificeren.

De actie beoogt de burger te confronteren met de risico’s van de opslag van vingerafdrukken in een centrale database. Het collectief wil een brede discussie aanwakkeren over het nut en de juridische legitimiteit van de database en de toenemende verzameldrift van de Nederlandse overheid in het algemeen. Dat de overheid in een persbericht heeft gewaarschuwd voor de folder onderstreept alleen maar dat deze discussie hard nodig is.

De wet is weliswaar al aangenomen, maar de centrale database moet nog worden aangelegd. Het doel van het collectief is dat zoveel mogelijk mensen zich uitspreken tegen deze database door middel van een online petitie, welke vandaag is gestart op www.hetnieuwerijk.nl. Deze is al ondertekend door diverse sympathisanten, waaronder Bob Fosko, Maarten van Roozendaal en Henk Schiffmacher. Middels de petitie wordt de Nederlandse regering opgeroepen om het besluit tot het aanleggen van de database terug te draaien.