Tata Steel: ‘“Beter werken” is het probleem’

Op woensdag 22 januari begonnen de cao-onderhandelingen bij Tata Steel in IJmuiden. Maar in het bedrijf speelt al een jaar de operatie ‘Beter Werken’, wat opmerkelijk veel lijkt op de FNV-leus ‘Gewoon goed werk’. Maar het bedrijf heeft daar hele andere opvattingen over dan het personeel. Socialisme.nu interviewde een werker van Tata.
17 februari 2014

‘“Beter Werken” is het probleem. Mensen werken daar al 30 jaar zo op die manier, waarom moet het opeens beter? Het management heeft het over veiligheid en gezondheid, maar dat is alleen om mensen rustig te houden.

Op de twee cokesfabrieken werken bijvoorbeeld ongeveer 350 mensen, verdeeld over vijf ploegen voor elke fabriek. Per wacht vult een machinist 136 ovens met cokes. Door de hitte wordt grafiet gevormd dat de vulgaten verstopt. Er loopt iemand op het dek die dat weghaalt. Ze willen daar mensen vervangen door robots. En je kunt dit nooit verder automatiseren als je de persoon op het dek laat. Dus we vermoeden dat deze automatiseringsronde een voorbode is van verdere invoering van robots. Zo kun je ook de kraanmachinisten wegautomatiseren, je bindt gewoon een paar draadjes aan elkaar en je doet het op afstand.

Ze hebben nu drie uitzendkrachten in elke ploeg, en als die pilot slaagt moeten er drie mensen weg. Maar de problemen veranderen niet, zoals dat de ovengaten verstopt raken. Daar moet iemand ter plekke iets aan doen. Ze hebben camera’s geplaatst om de vulgaten te kunnen zien. Eerst hadden ze ook camera’s om het personeel in de gaten te houden, maar die zijn onder druk van de personeelsraad weggehaald.

Ze hebben ons ook bij elkaar gebracht om te vertellen wat er beter kon. Onze ploeg had meer dan duizend ideeën opgeschreven van wat ze dachten dat beter kon, van technische veranderingen tot veiligheid. Maar daaruit halen ze alleen wat ze willen gebruiken. Uiteindelijk zoeken ze naar bezuinigingen. Daarom is “Beter Werken” slecht voor het personeel. De directie en het management houden zichzelf wel in stand, maar het zijn juist de mensen die het echte werk doen op wie wordt bezuinigd.’

Vorig jaar al zei FNV-bestuurder In ’t Veld: ‘Op dit moment betekent “Beter Werken” op veel plaatsen dat medewerkers vooral slechter af zijn… De staalarbeiders… halen de kolen uit het vuur, terwijl de baas ze op kille berekenende wijze een loer draait.’ Dat bleken profetische woorden. Maar ook zei hij: ‘Wij zijn niet tegen efficiënter werken, dat doet de concurrentie ook.’ Precies dat is de wortel van het probleem dat de werkers confronteert. Bij Tata zou de bond moeten knokken voor elke baan.

De Tata-werker wil anoniem blijven.