Students for Climate bezoeken stakingspiketten: ‘Oorzaken van onze problemen zijn dezelfde’

Studenten op bezoek bij de picketline van stakers bij ULB in Brussel (Foto: Helenka Spanjer).
Gisteren werd de inmiddels zesde stakingsdag van Youth for Climate in België versterkt door het studenteninitiatief Students for Climate. Woensdag vond ook een algemene staking plaats voor hogere lonen en een verhoging van het minimumloon. Op enkele plaatsen bezochten studenten picketlines van de stakers: ‘beide bewegingen versterken elkaar.’
15 februari 2019

Door Helenka Spanjer

Een klimaatbeleid staat helemaal niet synoniem met een asociaal beleid, integendeel, stelt Students for Climate. ‘Het klimaatbeleid mag geen verhaal zijn voor de happy few, betaald door asociale taksen die de meest kwetsbaren in de samenleving treffen’, zegt Bakou Mertens, student aan UGent en één van de initiatiefnemers van Students for Climate die vanaf morgen [inmiddels gisteren, red.] wekelijks op de donderdagen willen aansluiten bij de scholierenmarsen. ‘Iedereen moet meekunnen in de ecologische transitie.’

Dat vinden ook de stakende werknemers van de ULB die sinds 6 uur vanmorgen een ingang van de universiteit in Brussel blokkeren. Studenten Sacha (21) en Montaine (20) van Students for Climate sloten vanaf half 7 bij hen aan. Om hen te steunen in hun strijd en om hen te spreken over hun visie op de strijd voor het klimaat. ‘De stakende werknemers steunen ons echt’, vertelt Sacha als ik hen later op de ochtend bij het piket opzoek. ‘Dat geeft veel hoop.’

Onderweg weg naar het piket bij de ULB spraken Sacha en Montaine ook werknemers bij een piket voor een garage van Renault. ‘Mensen kunnen denken: “Die werken voor auto’s, het klimaat zal hen niet zoveel kunnen schelen.” Maar dat is niet waar. Ze zeiden ons en de scholieren heel hard te steunen en moedigen aan te blijven vechten.’

‘Oorzaken van onze problemen zijn dezelfde’

We strijden voor hetzelfde, zeggen ook de stakende ULB-werknemers tegen Sacha en Montaine. ‘Er bestaat een idee van verdeel en heers tussen de klimaatactie en de sociale actie, maar we vechten eigenlijk voor hetzelfde’, aldus Sacha. ‘Het gaat om eenzelfde strijd, zien we. We leven samen in dezelfde maatschappij. De oorzaken van onze problemen zijn dezelfde. De vervuilers zijn onder andere de grote multinationals. Die ook voor jobs zorgen en druk zetten op de lonen.’

‘40 procent van de broeikasuitstoot in België gebeurt door 300 fabrieken in ons land.’ En 70 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd wordt veroorzaakt door 100 multinationals. Zeggen dat burgers moeten betalen voor een ecologische transitie en klimaat heeft dus geen zin’, stelt Sacha. ‘Het is niet de bedoeling dat de “gewone” mens het klimaatbeleid moet betalen. Wij leven gewoon, en werken om te eten en te leven. Het zijn niet de burgers, niet de werknemers, die vervuilen. Het is niet omdat ik elke dag pipi doe onder de douche, dat het klimaat gered wordt. Het is goed om dat te doen, maar claimen dat als je je individuele gedrag niet verandert de planeet door jou kapot gaat, is een probleem. Want dat is niet waar. We moeten meer doen dan alleen dat. We moeten ook structureel nadenken. Over wat de oorzaken zijn in de structuur van de maatschappij. Pas dan kunnen we echt zoeken naar de belangrijkste oorzaken van zowel de klimaatverandering als van de sociaal-economische problemen.’

‘Spoorwegwerkers zijn de beste klimaatactivisten’

Ook tussen Students for Climate en de stakende werknemers aan het stakingspiket van de NMBS in Gent zijn warme banden gesmeden. ‘Ons bezoek aan het stakingspiket van de NMBS was heel interessant’, begint Bakou direct als ik hem na afloop bel. De studenten zijn er heel hard verwelkomd. Ongeveer een uurtje spraken ze er met het stakende spoorpersoneel.

‘Het was heel interessant omdat de spoorwegwerkers zelfs een banner hadden gemaakt met de tekst dat zij zelf tot de beste klimaatactivisten behoren’, zegt Bakou. ‘Ze zijn zich heel erg bewust van het cruciale belang van een kwaliteitsvol en uitgebreid netwerk van openbaar vervoer voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.’

Hoe hebben zij het beleid van de laatste jaren gevoeld?, vroegen de studenten het stakende spoorpersoneel. Bakou: ‘Ze zijn op hun limiet, uitgewrongen tot de laatste druppel door de besparingen, hebben ze ons laten weten. Er is steeds minder geld om hun taken goed uit te voeren. Steeds minder geld voor deftig materiaal ook. Zo rijden er nog steeds locomotieven die uit 1962 komen. Of werknemers kappen er na ongeveer een jaar mee, ondanks dat ze een vast contract hebben, omdat ze wekenlang achter elkaar nachtshifts krijgen en het niet volhouden.’

Onduurzaam personeelsbeleid = onduurzaam klimaatbeleid 

‘Veel delen van het openbaar vervoer zijn in de laatste decennia geprivatiseerd’, kregen de studenten ook te horen. ‘Onder andere goederenvervoer is in private handen gekomen en dat was het meest winstgevende deel van de NMBS. Steeds meer delen worden uit handen gegeven, waardoor de NMBS steeds meer verlies maakt en de overheid steeds minder wil investeren. Een interessante vaststelling is dat het aantal reizigers de laatste jaren is toegenomen, terwijl het aantal werknemers constant daalt. Deze situatie kan voor hen niet blijven duren. Het is een onduurzame en onrespectvolle manier om met mensen om te gaan.’

‘Ook voor een klimaatbeleid is het belangrijk dat goed wordt omgegaan met personeel van openbaar vervoer. Goed woon-werk-verkeer is afhankelijk van hoe met hen wordt omgegaan. Daarom moeten we aan hetzelfde zeil trekken’, zegt Bakou die ziet hoe stevig het spoorpersoneel achter hen staat. ‘’t Gaat ook over onze kinderen en hun toekomst’, stelden ze. ‘Ik denk dat we echt complementair samen de strijd kunnen voeren.’

Sociale en ecologische lente

Het is belangrijk dat we gaan samenwerken voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, klinkt de conclusie zowel bij de studenten als bij het spoorpersoneel. ‘Er is echt wel ruimte en draagvlak tussen jongeren en het openbaar vervoer om de sociaal rechtvaardige strijd en klimaatstrijd samen te voeren. Ik zie potentieel voor een sociale en ecologische lente’, ziet Bakou.

Naast mee te betogen met de scholierenmarsen, organiseert Students for Climate elke donderdag grote studentenvergaderingen. Bakou: ‘Zo zal een groot democratisch debat worden gevoerd en uiteindelijk worden gestemd over de concrete eisen die wij als jongeren hebben ten aanzien van de politiek voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op DeWereldMorgen.be