Studenten UvA in actie

Studentenverenigingen en andere organisaties hebben zich verenigd in platform BEST (Behoud Extra Studiepunten). Ze protesteren tegen een door de Universiteit van Amsterdam voorgenomen maatregel: het door studenten laten financieren van extra vakken.
1 december 2008

Studentenactie

Er zijn vergevorderde plannen om studenten op te laten draaien voor de kosten van alle vakken buiten het standaardprogramma. ‘Pinnen bij het diploma innen’ wordt dan realiteit. Uit protest is een petitie gestart tegen deze plannen van het College van Bestuur ‘om de student te laten betalen voor enthousiasme’. Uit het manifest: ‘Nadat werkgroepen werden wegbezuinigd en hoorcolleges ervoor in de plaats kwamen, is het opeens een voorrecht geworden om een werkgroep te mogen volgen. Voor deze werkgroepen moet nu echter wel betaald worden.’

‘Eindeloos bezuinigen en van de opbrengst prestigeprojecten voor het bestuur. Je hoeft niet tegen alle projecten of bezuinigingen te zijn, om te zien dat dit CvB met andere prioriteiten rekent dan wetenschap. Het gaat niet alleen om de maatregelen op zichzelf, maar de idealen die er achter lijken te staan. Wat willen wij voor de toekomst? Zo efficiënt mogelijk studiepunten produceren? Of een op onderwijs en onderzoek gerichte universiteit die vrij is voor iedereen, en niet alleen voor een beperkte groep; Studenten aller faculteiten! Dit is een moment waarop een grens moet worden getrokken. Wilt u die generatie zijn die deze prestigezucht de vrije teugel heeft gelaten en deze mentaliteitsverandering heeft laten gebeuren?’

Het platform roept op voor een demonstratie op woensdag 3 december op het Binnengasthuisterrein van de UvA.

Steun hier de oproep