Studenten solidair met TNT-personeel

Gisteren was de zevende stakingsdag van het TNT-personeel. Deze maal werd er geprotesteerd bij de Tweede Kamer waar afgelopen avond gesproken werd over de misstanden op de postmarkt. Het is goed nieuws dat de staking zich hiermee direct tegen de politiek richt, aangezien de politiek verantwoordelijk is voor de liberalisering van de postmarkt die de oorzaak vormt voor de huidige problemen. Lennart Feijen was aanwezig en doet verslag.
16 december 2010

Door Lennart Feijen

De politiek

Zo’n 1.500 postbodes verzamelden zich op het Plein in Den Haag. De stemming was strijdbaar. Voor de meeste stakers is het wel duidelijk dat de postmarkt aan banden moet worden gelegd en dat het de marktwerking is geweest die ervoor heeft gezorgd dat TNT op arbeidsvoorwaarden concurreert met bedrijven als Sandd, die hun medewerkers per bezorgd poststuk uitbetalen.

De stakers zijn allerminst moegestreden: Ze zijn boos, en willen actie zien. De roep om actie kwam veelvuldig en luid vanuit het publiek naar voren. Ook de roep om een betere CAO voor álle postbezorgers hoorde je regelmatig. Dat laatste is erg belangrijk. Als er één CAO komt voor alle postbedrijven, wordt het moeilijker om postbodes en bezorgers van verschillende bedrijven tegen elkaar uit te spelen.

De opstelling van de bondsbesturen blijft hier echter nog bij achter. Ze ‘vragen de politiek om mee te denken’, maar eisen bijvoorbeeld niet dat de liberalisering van de postmarkt wordt teruggedraaid.

Studenten solidair

Een delegatie van een handvol studenten was naar de manifestatie gekomen om hun steun uit te spreken voor de stakers. Zij wezen erop dat de marktwerking die de postbodes bedreigt, ook de drijvende kracht is achter de voorgestelde bezuinigingen op onder andere het hoger onderwijs en verklaarden zich daarom solidair met de TNT-ers, die dit op prijs stelden.

Volgende week gaan de postbodes 4 dagen staken, om de druk op de directie en de politiek verder op te voeren. Aangezien de feestdagen voor de deur staan – met een veel hoger aantal poststukken dan normaal – is dit een doorn in het oog voor de bazen. Een doorn die hen opnieuw duidelijk maakt dat hun winsten niet kunnen bestaan zonder hun werknemers.

UPDATE:

De bonden hebben inmiddels een principeakkoord gesloten met TNT, na een concessie om het aantal gedwongen ontslagen te verlagen van 4.500 naar 2.800. Peter Wiechmann van AbvaKabo noemt dit een ‘slecht akkoord’ in die zin dat er nog steeds gedwongen ontslagen zullen vallen. Dit akkoord zal de problemen op de postmarkt niet oplossen, dat veronderstelt het terugdraaien van de liberalisering. Vakbondsleden zullen zich binnenkort uitspreken over wat ze van dit akkoord vinden, maar vooralsnog lijkt het erop dat de vier stakingsdagen die voor volgende week gepland stonden van de baan zijn.