Studenten kraken Spinhuis

Zondagmiddag 7 september heeft een groep studenten het Spinhuis van de Universiteit van Amsterdam gekraakt. Socialisme.nu sprak met Ruud van der Veen (lid UvA-studentenraad) over de kraak.
8 september 2014

Het Spinhuis werd tot de zomervakantie als commonroom gebruikt – een autonome ruimte van, door en voor studenten. Door de verhuizing van de faculteit naar het Roeterseilandcomplex (REC), staat het Spinhuis nu leeg en te koop. Omdat het een monumentaal pand is, er een semipublieke instelling in moet en de prijs hoog is, wordt verwacht dat het nog jaren leegstaat.

Waarom gekraakt?

‘We hebben het Spinhuis gekraakt omdat het momenteel leeg staat en de nieuwe commonroom op het REC niet dezelfde mogelijkheden biedt. Het Spinhuis was een autonome ruimte, gerund door studenten. Er werden film- en debatavonden georganiseerd, studenten en docenten spraken er met elkaar af, er werd gestudeerd en je kon er simpelweg een goedkoop broodje kopen.

In de nieuwe commonroom mogen studenten de komende anderhalf jaar niet zelf cateren, wat leidt tot slechter eten voor meer geld; er heerst een ziekenhuissfeer; en studenten en docenten zijn gescheiden van elkaar.

We willen doorgaan alsof hier nooit iets veranderd is – wellicht nog iets autonomer doordat het gekraakt is. Studenten kunnen zonder toestemming van een bestuur activiteiten organiseren.

Studenten zijn al eerder in actie gekomen voor het Spinhuis. De wissel van het cateringsbedrijf op de UvA heeft meermaals tot studentenverzet geleid. Telkens kwam de stichting Commonroom samen met studenten hiertegen in actie. Toen wonnen de studenten en ze mochten zelf de catering blijven verzorgen. Ook deze keer zullen de studenten zegevieren, als zij er hard genoeg voor strijden.’

Wat vindt het UvA-bestuur van de kraak?

‘We hebben nog vrij weinig gehoord van het bestuur. Het was treffend dat ze tegen ons zeiden dat “het zeker wel” goed zou komen met de stichting Commonroom op REC, zonder er inhoudelijk op in te gaan. Het bestuur hamert erop dat ze “in dialoog” met ons willen blijven, maar die dialogen hebben nog niks opgeleverd.

Toen studenten zich vorig jaar verzetten tegen de verhuizing van de faculteit naar het REC, kwam het bestuur met dezelfde clichés. Maar feit is dat de nieuwe commonroom (op het REC) er niet was gekomen als ze toen enkel de dialoog met het bestuur hadden gevoerd en acties achterwegen hadden gelaten. Een autonome ruimte hebben we alleen als we die zelf maken, het bestuur doet dat niet voor ons en kan dat ook niet doen.’

Wat vindt de academische gemeenschap van de kraak?

‘We hebben veel berichten van studenten en docenten gehad dat ze ons steunen en vanmiddag kwamen studenten juichend binnen. De lijst met vrijwilligers wordt steeds langer en donaties stromen binnen. Ik ben ervan verzekerd dat dit een denderend succes gaat worden dankzij de actieve steun en medewerking van de gehele academische gemeenschap.’