Studenten blokkeren Onderwijsministerie: ‘Niet bezuinigen, maar investeren!’

Ongeveer vijftig studenten zijn vanochtend begonnen aan een blokkade-actie voor de deur van het ministerie van Onderwijs in Den Haag. De studenten komen in verzet tegen dreigende bezuinigingen in het onderwijs, zoals de afschaffing van de studiefinanciering. Met hun actie laten de actievoerders een belangrijke boodschap horen die in het huidige crisisdebat ontbreekt: dit is niet de tijd om dieper in het onderwijs te snijden, maar juist om te investeren in de toekomst!
18 maart 2010


Foto: studentenbetoging in Den Haag op 22 september 2009 (foto’s door Ashley Nijland)

De actie vindt plaats in de aanloop naar de demonstratie die volgende week donderdag 25 maart wordt georganiseerd in Den Haag. Het landelijke studentenactiecomité SOS roept studenten, docenten, scholieren, bezorgde ouders en anders betrokkenen op om die dag om 14.00 uur te verzamelen op Het Plein. Het comité laat in haar verklaring weten:

Het kabinet is gevallen, maar dit verandert niets aan de plannen om 20 procent te bezuinigen op het Hoger Onderwijs. De bezuinigingscommissie van het Hoger Onderwijs is nog steeds bezig de bezuinigingen te concretiseren. Zo is men nog steeds van plan de studiefinanciering af te schaffen, dan wel het collegegeld te verhogen en te korten op de financiering van de onderwijsinstellingen.

De kwaliteit en de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs komen zo sterk onder druk te staan. Dit, terwijl goed en toegankelijk Hoger Onderwijs de beste investering in de toekomst van Nederland is. Om deze plannen tegen te gaan, is het nu tijd dat studenten van zich laten horen!

Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben we de kans om goed en toegankelijk Hoger Onderwijs hoog op de politieke agenda te zetten. We moeten de politiek voor eens en voor altijd duidelijk maken dat je op Hoger Onderwijs niet bezuinigt. Wij eisen dat de bezuinigingsplannen van tafel worden geveegd!

Kom ook naar Den Haag op 25 maart: zie meer informatie op de site van comité SOS.

In verschillende steden zijn de Internationale Socialisten actief op de universiteit met het organiseren van acties en bijeenkomsten. Begin februari waren we mede-initiatiefnemer van de bezettingsacties op verschillende onderwijsinstellingen. Op dit moment mobiliseren we mee voor de demonstratie op 25 maart. Onze lokale contactpersonen vind je hier op de site. Doe met ons mee in de strijd voor beter onderwijs!

• Stop de afschaffing van de studiefinanciering
• Geen bezuinigingen maar juist investeringen
• Voor meer inspraak van studenten en docenten
• Tegen het marktdenken in het hoger onderwijs
• Laat de rijken de crisis betalen

Kom ook naar het Marxisme Festival 2010 op 24 en 25 april met o.a. meetings over:
• Tegen de leerfabriek – een ander onderwijs is mogelijk!
• Hoe bezet ik mijn universiteit?

Zie meer informatie en het volledige programma hier op onze site