Strijdbare manifestatie voor Gaza

Zo'n 200 mensen waren gisteren aanwezig op de manifestatie 'Gaza open, muren slopen', op het Buitenhof in Den Haag. In dertig steden in de wereld vonden op dezelfde dag manifestaties plaats om de aandacht te vestigen op het Israëlische beleg van het dichtbevolkte gebied.
24 februari 2008

Dansen voor Palestina
Meisje met vlag

Bombardementen, voedseltekort en gebrek aan medicijnen hebben in de afgelopen maanden al aan honderden Palestijnen het leven heeft gekost. Ondanks de ernst van de situatie was de manifestatie strijdbaar en opgewekt. Kinderen vertolkten een Palestijns lied, en er werd gedansd op muziek van Hanien.

Tariq Shadid van de Palestijnse Gemeenschap Nederland verklaarde: ‘De Palestijnen hebben behoefde aan praktische solidariteit. Mooie woorden zijn niet genoeg, er zijn daden nodig.’ Hij hekelde ook de rol van de Nederlandse regering, die binnen de EU praktische stappen tegen Israël consequent blokkeert. Pepijn Brandon van de Internationale Socialisten wees daarnaast op de Nederlandse rol in de levering van wapens aan Israël. Hajo Meyer van Een Ander Joods Geluid noemde in zijn toespraak het gebruik van collectieve straffen door Israël een ‘dictatoriale praktijk’. Hij wees op het initiatief van 24 Israëlische vredesorganisaties, die met een voedselkaravaan het beleg van Gaza hebben doorbroken.

Tijdens de manifestatie werd ook een motie voorgelezen die de Partijraad van GroenLinks had aangenomen, die gelijktijdig met de manifestatie plaatsvond. In die motie verklaarde GroenLinks zich solidair met de leuzen van de actie.

Foto’s: Suzanne Hogendoorn. Kijk hier voor de complete fotoreportage. Kijk ook op de vredessite voor meer foto’s.