Strijdbare 1 mei viering brengt protest samen

Op 1 mei werd de Dag van de Arbeid gevierd op het Beursplein in Amsterdam. Onder het motto ‘Tegen bezuinigingen – voor een sociaal beleid!’ lieten diverse groepen van zich horen die in een gevecht zijn verwikkeld tegen het kabinet-Rutte.
2 mei 2011

Door Mark Kilian / Foto’s eurolefty.org

De betekenis van 1 mei in Amsterdam groeit sinds afgelopen jaar de staking van de schoonmakers centraal werd gesteld bij de viering. Dit jaar bracht het Steuncomité voor Sociale Strijd ook vertegenwoordigers op het podium van de GVB, de Albert Heijn distributiecentra, de universiteit, uitkeringsgerechtigden en andere groepen.

De diversiteit was tegelijk treurig en verblijdend. Treurig omdat steeds meer sociale groepen onder vuur worden genomen door het kabinet-Rutte, maar verblijdend omdat deze verzet bieden, en aansluiten bij de traditie van 1 mei.

Een paar honderd mensen luisterden naar de toespraken en de muziek, en bezochten de kramen van de deelnemende organisaties. Het Beursplein wemelde van de vlaggen, spandoeken en borden: tegen bezuinigingen op onderwijs, tegen kernenergie en voor de bevrijding van politieke gevangenen. Dit onderstreepte dat de ‘toehoorders’ niet bepaald passief zijn, maar zelf een rol spelen in de opbouw van alternatieven.

Rob Marijnissen, lid van het Steuncomité en kaderlid van FNV Bondgenoten, plaatste de dag in de context van de gevechten die we moeten voeren in het heden, en van de solidariteit die daarbij nodig is. Hij wees op de groeiende kloof tussen arm en rijk. Maar ‘De sociale ongelijkheid moet juist afnemen om uit de crisis te kunnen komen. Dat geldt ook in Europa, waar de sociale ongelijkheid, de verdeeldheid tussen de volkeren aanwakkert en ultrarechts in de kaart speelt. Hiertegen moeten we in het geweer komen, en solidariteit is daarbij ons belangrijkste wapen.’ Hij benadrukte dat we nu de strijd in de verschillende sectoren met elkaar moeten verbinden.

Sadet Karabulut (SP) zei: ‘Arbeid is het belangrijkste kapitaal van bedrijven. Maar wat doen bedrijven, topmanagers en aandeelhouders, staten en overheden die deze bedrijven steunen? Die pikken van de arbeiders. We hebben een hele grote rekening van de crisis: 18 miljard moet er bezuinigd worden. Die rekening wordt nu, door lachebekje Rutte, bij ons neergelegd. Maar wij gaan niet hun crisis betalen. … Wat ook ontzettend laf is, is dat het kabinet begint bij de meest kwetsbaren. Het kabinet zegt banen te willen scheppen, maar het schrapt alleen maar banen. Drie miljard wordt er bezuinigd op de mensen die het armst zijn in dit land. 60.000 banen in de sociale werkplaats zullen verdwijnen. 120 euro huurverhoging, terwijl er niets wordt gedaan aan de subsidies van de villa’s. Daarom is het zo belangrijk dat we hier volgend jaar met nog veel meer mensen staan.’

In een felle speech luidde FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom de noodklok. ‘Ik vind dat wij op dit ogenblik op alle fronten het initiatief overlaten die van mensen stelen, die van mensen jatten, die ze onderdrukken, die hun mens-zijn in de weg staan. … We leven in een tijd waarin bommen worden gegooid in naam van de vrijheid, in naam van ons allen. We leven in een tijd waarin een rechts kabinet, gesteund door fascisten, onze rechtsstaat aan het afbreken zijn. ’

Dat de Amsterdamse brandweer met vier bluswagens deelnam aan de 1 mei viering was een absoluut hoogtepunt van de dag. Als doelwit van de heersende bezuinigingsdrift, voert de brandweer momenteel actie. Woordvoerder Theo de Boer wees erop hoe fataal het kan zijn als deze vijf minuten te laat komt. Loeiende sirenes onderstreepten zijn woorden.

Door groepen arbeiders en andere campagnes bijeen te brengen, stond de 1e mei werkelijk in het teken van de solidariteit – met activisten uit Egyte, Iran en Marokko, ook internationale solidariteit. Daarop zouden we verder kunnen – en moeten – bouwen.