Strijdbaar geluid op Justice for Janitors Day

Sinds twee maanden is de schoonmaakdienst van de UvA in de handen van Hago. Schoonmakers worden op tal van manieren getroffen door deze overname. Marc van Waarden interviewde, op Justice for Janitors dag in Amsterdam bij de demonstratie van de schoonmakervakbond een van de schoonmakers die al tientallen jaren voor de UvA werkt.

Wat is de reden dat jullie de afgelopen weken bezig zijn met actie voeren?
16 juni 2015

Sinds de overname van Hago worden schoonmakers nog meer onder druk gezet dan voorheen. Hago wil in twee uur gedaan zien waar vier uur werk voor nodig is. Ook is er weinig tolerantie voor ziekte, de uitspraak ‘Je komt werken of je blijft maar thuis’ geeft de manier weer waarop Hago met werknemers omgaat. Misschien nog wel erger dan deze tactiek vinden wij het gebrek aan respect voor schoonmakers dat eraan ten grondslag ligt.

Wat hebben jullie met actievoeren bereikt?

Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat schoonmakers op hun eigen arbeidsplekken kunnen blijven. Er is als reactie op de acties beloofd dat iedereen zijn of haar functie zal behouden, dit is nog niet vastgelegd maar wij gaan er wel van uit dat dit zal gebeuren. Wij ervaren als gevolg van deze acties ook een toename in respect voor onze arbeid.

En wat als de afspraken niet worden nageleefd?

Wij zijn in staat en bereid om te staken als dat nodig is.

Hoe zijn jullie verhoudingen met de studenten en docenten van de UvA?

We hebben een hoop steun gehad in de vorm van handtekeningen en solidariteitsverklaringen. Meerdere studenten hebben verklaart dat ‘wanneer jullie gaan staken, wij meedoen’. Dat waarderen wij erg.

Matthijs de Bruijne maakte een fotoverslag.