Strijd voor zorg overstijgt sectoren

Socialisme.nu sprak met Fatma Kiymazaslan, lid van het FNV ledenparlement en een van de initiatiefnemers van het comité Strijd voor Zorg.

Het lijkt erop dat het FNV-bestuur ervoor heeft gekozen om vooral energie te steken in acties op gemeentelijk niveau nadat het vorig jaar een akkoord sloot met staatssecretaris Van Rijn. Wat vind je van die keuze en hoe is die tot stand gekomen?
16 augustus 2016

Comité Strijd Voor Zorg

De sector Zorg & Welzijn van de FNV heeft met de visie, die zij in 2015 vaststelde, een veel bredere kijk op de zorg. De leden van de actiecomités Red de Zorg (RdZ) hebben door onophoudelijke strijd en met de Volkspetitie bijna 1 miljoen handtekeningen opgehaald tegen de marktwerking in de zorg en de bezuinigingen.

Een deel van het hoofdbestuur van FNV koos om door te polderen op slechts een klein onderdeel van dit eisenpakket waarvoor de handtekeningen waren opgehaald: namelijk dat de bezuinigingen van 3 miljard werden teruggebracht tot ruim 2 miljard op de Verpleeg-,Verzorgingen Thuiszorg branche (VVT).

Voor alle duidelijkheid: we zijn blij met het voor de VVT behaalde succes. Echter, VVT is maar een deelaspect en niet de hele Zorg- en Welzijnssector! Door de RdZcampagne te stoppen en te beperken tot het toezicht op uitvoering door gemeentes van de VVT-deal is de zorg niet gered. Met de keuze om de rest van de eisen los te laten, voelen veel activisten die enthousiast handtekeningen ophaalden zich belazerd.

De klankbordgroep is bij deze keuze geraadpleegd. Die vertegenwoordigde echter vooral de VVT. De leden van de branches GGZ, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Kinderopvang, Ziekenhuizen, die actief deel uitmaken van de RdZ-comités, onvermoeibaar strijd voerden voor de brede RdZ-campagne, werden niet betrokken bij het besluit om de hele campagne te stoppen.

FNV had de acties versterkt en verbreed moeten doorzetten, want de eisen kregen steeds meer steun van het publiek. De eisen zijn sectoroverstijgend, waardoor de campagne in de FNV verbreed kon worden naar andere sectoren waar specifiek actie werd gevoerd: ambulancepersoneel, politie, ambtenaren, sociale werkplaatsen, tegen de aanval op werknemersrechten, voor echte banen en betere koopkracht en door de sector senioren. Immers, zorg gaat ons allen aan en is van ons allen!

Hoe gaat het comité Strijd voor Zorg en Welzijn nu te werk?

Het comité Strijd voor Zorg is een initiatief van actieve vakbondsleden. We hebben de visie dat er een nieuw publiek zorgstelsel moet komen waarbij de behoefte aan zorg centraal staat en niet de winst. Ons comité is ontstaan omdat veel mensen die werk hadden gemaakt van de RdZ-campagne willen doorgaan tot de zorg is gered. Wij krijgen steun vanuit het sectorbestuur Zorg en Welzijn en van een belangrijk deel van de sectorraad Zorg en Welzijn van de FNV.

We zijn zelfstandig en werken ook samen met andere maatschappelijke organisaties en vakbonden. We willen de banden aanhalen met lokale comités en vakbondsmacht opbouwen. We vertrouwen daarbij op eigen kracht en gaan proberen een brug te slaan tussen FNV en publiek met het stimuleren en promoten van een publiek zorgstelsel!

We halen onze steun, hoop en inspiratie uit de 1 miljoen handtekeningen die zijn opgehaald tijdens de Red de Zorg-campagne. Mensen kunnen op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief. We krijgen graag berichten of verslagen van acties. Donaties zijn ook welkom, zodat we financieel zelfstandig blijven. Mensen kunnen ons mailen met vragen en ideeën.

Zie strijdvoorzorg.nl; mail: info@strijdvoorzorg.nl