Stop verdachtmaking Iraniërs – Steun de petitie

Academici, studenten, politici en publicisten hebben een petitie gelanceerd om te protesteren tegen de uitsluiting van Iraanse studenten van Nederlandse universiteiten.
16 januari 2008

TU Eindhoven

De ministers Plasterk van onderwijs en Verhagen van Buitenlandse Zaken hebben de technische universiteiten in Nederland opgeroepen tot ‘waakzaamheid’ en ‘grote terughoudendheid’ bij het toelaten van Iraanse studenten. Volgens de opstellers van de petitie is de kwalijke uitwerking van deze oproep nu al merkbaar. “De Universiteit Twente gooide haar poorten dicht voor alle binnenkomende Iraniërs (studenten en medewerkers) en de TU Eindhoven vraagt de AIVD om een verklaring die niet wordt gegeven. Er zijn ook voorbeelden bekend van promovendi die in Eindhoven zijn geweigerd louter vanwege hun nationaliteit.”

De ondertekenaars verwerpen het argument dat deze maatregelen nodig zijn om verspreiding van gevoelige informatie voor het maken van kernwapens te voorkomen: “Aan de Nederlandse universiteiten wordt weliswaar nucleaire technologie gedoceerd, maar de elementaire kennis die een Iraanse student in de collegezalen kan opdoen heeft geen toegevoegde waarde voor het Iraanse nucleaire programma. We praten hier over algemeen toegankelijke kennis die in de gemiddelde studieboeken en op internet aanwezig is.”

De petitie spreekt zich dan ook krachtig uit tegen het nieuwe beleid: “Wij vinden deze maatregel van het kabinet stigmatiserend en discriminerend voor Iraniërs als bevolkingsgroep. (…) We maken ons ook zorgen om de negatieve gevolgen die deze maatregel kan veroorzaken voor de ruim 28.000 Iraanse Nederlanders, van wie velen momenteel aan de hogescholen en universiteiten studeren, promoveren of anderszins werkzaam zijn.”

Onder de eerste ondertekenaars bevinden zich o.a. academici die werkzaam zijn in de vakgebieden die vallen onder het kabinetsbeleid, zoals Prof. dr. Ed Brinksma, hoogleraar informatica, Universiteit Twente, en Prof. dr. Muhsin N. Harakeh, hoogleraar experimentele kernfysica en directeur van het Kernfysisch Versneller Instituut, SP-Tweedekamerlid Harry van Bommel en de Iraans-Nederlandse schrijver en publicist Shervin Nekuee.

Teken hier zelf de petitie.