Stop rechts: stem protest en organiseer verzet

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen kan het ongenoegen over het rechtse afbraakbeleid worden omgezet in een pijnlijke nederlaag voor Rutte en Wilders. Wij roepen daarom op voor een stem op de SP. Maar om het rechtse offensief te stoppen zal ook écht verzet nodig zijn.
24 februari 2011

Door Jeroen van der Starre

Dit kabinet zet het mes in het speciaal onderwijs, de sociale werkvoorziening, natuurbeheer, het openbaar vervoer, de culturele sector en de ambtenarij. Maar zelfs dat gaat niet ver genoeg. Minister van Sociale Zaken Kamp heeft aangegeven ook het ontslagrecht en de sociale zekerheid verder af te willen breken. Daar tegenover staan de belastingvoordelen voor de rijken, miljarden voor een JSF en subsidie voor het bedrijfsleven, aangevuld met de racistische zondebokpolitiek van Wilders.

Over dit beleid gaan de Statenverkiezingen. Als het kabinet er niet in slaagt om een meerderheid in de Eerste Kamer te behalen, zal ze het ‘heel moeilijk gaan krijgen’, aldus CDA-lijsttrekker Elco Brinkman. Daarom zijn ze zo nerveus. Een nederlaag zou dus geweldig nieuws zijn voor werknemers, uitkeringsgerechtigden, studenten, gepensioneerden, zorgbehoevenden en gebruikers van het openbaar vervoer. Maar het is een kans die nog verzilverd moet worden. Daarom moeten zoveel mogelijk mensen overtuigd worden om tegen het kabinet te stemmen.

Maar op wie we wel stemmen is ook van belang. Het overgrote deel van de oppositiepartijen wil net als Rutte en Wilders hard bezuinigen. Dat is vooral duidelijk bij GroenLinks en D66: wat hen betreft moeten ook het ontslagrecht en de sociale zekerheid worden afgebroken. Dat het bedrijfsleven honderden miljarden aan het oppotten is en ‘niet weet’ wat ze met al dat geld aan moet – daarover zwijgen deze dames en heren in alle talen.

Deze oppositiepartijen, die politiek alleen in nuances verschillen van het kabinet Rutte, verdienen onze steun niet. Voor een proteststem, een stem tegen het rechtse beleid en voor een socialer Nederland, moeten we bij de SP zijn. Dit is de partij die zich het duidelijkst keert tegen de pogingen van rechts om de armen voor de crisis te laten betalen. Bovendien zou een sterke SP de PvdA en GroenLinks dwingen naar links te bewegen in plaats van naar rechts.

Maar een proteststem op de SP mag geen substituut worden voor echt protest. Het offensief van de bazen gaat ook gewoon door en zelfs als de regering zou vallen, gooit een volgend kabinet het roer niet zomaar om. Daarom is er actief verzet nodig, op straat en in de bedrijven.

De studenten en ambtenaren die in de afgelopen weken in actie kwamen laten de weg vooruit zien. Ze gingen met vele duizenden de straat op tegen de bezuinigingen. Hoewel de oppositiepartijen aanwezig waren bij deze protesten, waren ze meestal geen onderdeel van het opbouwen van het protest. Daarnaast was vaak sprake van een kloof tussen de woede onder de actievoerders en de wens van de bonden om de acties vooral gematigd te houden.

De SP-campagne ‘Armoede werkt niet’, gericht tegen sociale afbraak, ging niet verder dan een petitie en een manifestatie. Dit ondanks de enorme steun die er was voor het initiatief. Veel angst zal het de regering niet hebben ingeboezemd en de campagne lijkt inmiddels – zonder enig resultaat – te zijn beëindigd. De boodschap was een richtingloos ‘laat je stem horen’, meer bedoeld voor het profiel van de SP, dan om daadwerkelijk een vuist te maken.

Een proteststem zou juist gepaard moeten gaan met de opbouw van een echte verzetsbeweging. Eenmalige, symbolische acties bouwen weinig druk op. Bezettingen, blokkades en stakingen doen dat wel. Wat dat betreft kunnen wij wat van de Arabische wereld te leren, of van de arbeiders in Wisconsin. Daar reageerden vakbondsleden in hun tienduizenden met dagelijkse stakingen, demonstraties en sit-ins tegen de plannen van de gouverneur om de lonen en arbeidsomstandigheden van werknemers in de publieke sector terug te dringen en de vakbonden buiten spel te zetten.

Op 2 maart hebben we een kans om het kabinet te verzwakken. Die kans zouden we met beide handen moeten aangrijpen. Stem zo links mogelijk, stem SP. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want we willen een tegenstander verzwakken om hem uiteindelijk uit te schakelen.