Stop Israëlische staatsterreur

Terwijl Bush mooie sier probeert te maken met een zoveelste 'vredesinitiatief' voor het Midden-Oosten, wordt de gekozen Palestijnse regering angstvallig buiten alle onderhandelingen gehouden. De bevolking van het door de Hamas geregeerde Gaza lijden onder een verlammende boycot. De Palestijnse Gemeenschap Nederland lanceerde daarom deze petitie, die wij op verzoek onder jullie aandacht willen brengen. Tekenen kan
12 januari 2008

Gaza: een openluchtgevangenishier.

De situatie in de door Israël bezette delen van Palestina is uitgelopen op een desastreuze en mensonterende schending van rechten, levens, en bestaansmiddelen. Deze is het directe gevolg van maatregelen, die door de Israëlische bezetter zijn ingesteld, zoals voortgaande afsluitingen van het gebied voor verkeer, voedsel en medicijnen. Hiermee is Israël in grove overtreding van de Vierde Conventie van Genëve.

Ondertussen ontbreekt het deze nucleaire grootmacht aan politieke tegendruk, en krijgt Israël vrij spel in haar agressieve militaristische beleid. Deze petitie haakt in op de oproep van het ICRC (Internationale Rode Kruis) tot politieke actie, in het recent verschenen ‘Dignity Denied’. Het is voor het eerst dat het Rode Kruis, een principieel neutrale organisatie, in een conflict oproept tot politieke actie. Dit zegt zeker iets over de ernst van de situatie. Israël schrijft op gruwelijke wijze geschiedenis, door in de grootste openluchtgevangenissen ooit, waarin hele dorpen en gemeenschappen op alle terreinen in hun vrijheid beperkt worden, op mensonterende wijze de bevolking aan grootschalige onderdrukking, uithongering en intimidatie te onderwerpen.

Dit antwoord via een petitie, op de oproep van het Rode Kruis, zou niet nodig moeten zijn! Met name de linkse politieke partijen in Nederland, zoals SP, Groen Links, PvdA en D66 hadden al lang tot actie moeten overgaan, in overeenstemming met hun eigen principes. Ook zouden ze, door actie te ondernemen, kunnen laten zien dat hun eerder gedane uitlatingen in solidariteit met de Palestijnen meer waren dan loze kreten om stemmen te winnen. Het feit, dat het zover heeft moeten komen, dat een neutrale organisatie hen moet aansporen iets te doen, spreekt hierin boekdelen.

De mogelijkheden om tegen het wangedrag van Israël op te treden zijn legio. De reden voor het uitblijven hiervan is onder andere dat er door de politieke partijen onvoldoende op wordt aangedrongen. Een economische boycot zou in ieder geval helpen Israël tot de orde te roepen. De ondertekenaars van deze petitie scharen zich achter de oproep van het Rode Kruis. Wij eisen van alle politieke partijen, ook de rechtse, dat ze consequent zijn in hun standpunten, en zich dus ook op zichtbare wijze verzetten tegen mensenrechtenschendingen. Er mag geen uitzondering worden gemaakt als deze worden gepleegd door een regime, dat door het huidige kabinet als ‘bevriende natie’ bestempeld wordt. Stop de Israelische staatsterreur!