Stop discriminatie Iraniërs in het onderwijs

De actiegroep Iraanse Studenten organiseert op maandag 1 september een protestactie tijdens de opening van het academisch jaar in Amsterdam (UvA) door minister Plasterk.
28 augustus 2008


De actie is gericht tegen het kabinetsbesluit dat Nederlands-Iraanse studenten van bepaalde masteropleidingen en instellingen uitsluit. Met dit besluit beweert Plasterk gehoor te geven aan een VN-resolutie die staten oproept om de verspreiding van nucleaire technologie naar Iran te voorkomen. Via het uitdelen van flyers willen we het publiek laten weten dat we het besluit onacceptabel vinden omdat het discriminerend en ineffectief is.

– Discriminerend, omdat Iraanse studenten (ook zij met een Nederlands paspoort) enkel op basis van hun afkomst voor bepaalde studies worden uitgesloten. Hiermee introduceren de ministers ‘tweederangsburgerschap’ in het onderwijs.

-Ineffectief, omdat volgens diverse deskundigen op de betreffende masteropleidingen geen kennis overgedragen wordt, die tot verspreiding van nucleaire technologie voor militaire doeleinden kan leiden. Het is veel effectiever om, zoals veel instellingen nu al doen, de gevoelige informatie te beschermen in plaats van een hele bevolkingsgroep als ‘verdacht’ te stigmatiseren.

Doe ook mee aan de actie en kom op voor gelijke behandeling in het onderwijs!

Stop discriminatie Iraniërs in het onderwijs
Maandag 1 september
Tijd: 14.00 tot 15.30
Plaats: vóór de Aula (Amsterdam, Singel 411)

Voor meer informatie zie: www.iraansestudenten.nl