28 april: stilstaan op Workers Memorial Day

28 april is Workers Memorial Day, de internationale dag ter herdenking van mensen die door hun werk de dood vonden of gewond raakten. Dat daarvoor een speciale dag in het leven is geroepen geeft aan hoeveel mensen in een onveilige werkomgeving werken. In Rotterdam organiseren FNV en aangesloten bonden op woensdag 28 april vanaf 18.00 uur een korte bijeenkomst met kranslegging, bij het Edo Fimmen monument in het Buizenpark op Katendrecht.
21 april 2010

Elke 15 seconde een dode, 6000 per dag. Werk doodt meer mensen dan oorlogen, of het verwondt of verminkt meer mensen. Bijna 270 miljoen ongelukken worden per jaar geregistreerd, waarvan 350.000 fataal. Veel van deze tragedies kunnen voorkomen worden.

De Internationale arbeidsorganisatie ILO schat dat per jaar 2,2 miljoen mensen overlijden door hun werk. Door een ongeluk of door bijvoorbeeld kanker, veroorzaakt door het werken met chemicaliën.

28 april is niet alleen een dag om slachtoffers te herdenken maar ook om veiligheid en gezondheid op het werk te promoten. Het uiteindelijke doel moet zijn om door investeren, scholing en training de veiligheid zodanig te verhogen dat iedere werknemer gezond weer naar huis gaat. Zolang dit niet zo is, is het goed ons jaarlijks te bezinnen.

Het is goed, door een moment van bezinning, je waardering te laten blijken voor hen die tijdens het werk zijn omgekomen. De FNV roept bedrijfskadergroepen op per bedrijf twee vakbondsleden aan deze herdenking deel te laten nemen. Er is catering aanwezig.