Steunverklaring voor Egypte: hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit

Met het miljoenenprotest in Egypte gaat de verzetsbeweging tegen Mubarak een nieuwe fase in. Hoe de druk verder op te bouwen om zijn regime definitief naar huis te sturen en werkelijke verandering af te dwingen? De weg vooruit is te zien in de comites die burgers zelf oprichten, waarmee democratie van onderaf gestalte begint te krijgen. Ondertussen groeit de roep om internationale solidariteit, mede omdat het gevaar van harde staatsrepressie op de loer blijft liggen. In dit kader is onderstaande steunverklaring opgesteld.
1 februari 2011

————————————- Solidariteitsverklaring 1 februari 2011 ————————————-

Solidariteit met de volksopstand in Egypte
Stop de Nederlandse steun aan het Mubarak-bewind

‘Als het nodig is blijven we hier nog 100 jaar staan om van die beul af te komen – voor onze kinderen en voor onze toekomst’. Zo verklaarden betogers op het Tahrir Plein in Caïro, nadat ze daar ondanks de ingestelde avondklok opnieuw de nacht hadden doorgebracht. Hun vastberadenheid staat symbool voor de Egyptische volksopstand die nu haar tweede week is ingegaan. Ondanks de brute repressie door de oproerpolitie, en de inmiddels meer dan honderd doden en een veelvoud aan gewonden en arrestanten, gaat de revolutie verder.

Ondertussen probeert Hosni Mubarak alles om in het zadel te blijven. Maar net als in Tunesië neemt de bevolking geen genoegen met slechts het wegsturen van zijn regering en met loze beloften: de demonstranten weten dat echte sociale verandering pas begint als de gehate dictator zelf is vertrokken en ook zijn politieke handlangers naar huis zijn gestuurd.

Om het democratiseringsproces vooruit te helpen klinken meerdere eisen, waaronder het opstappen en de berechting van Mubarak, tot het instellen van een nieuwe grondwet en interim-regering. Om deze eisen kracht bij te zetten werd zondag door vakbondsgedelegeerden uit diverse sectoren opgeroepen tot de vorming van een nieuwe Egyptische vakfederatie.

Bovendien riepen zij op tot de formatie van comités in alle fabrieken en bedrijven en tot een algemene staking. Ondertussen richten burgers ook zelf buurtcomités op om zich te verdedigen tegen plunderingen en politiegeweld. Deze ontwikkelingen laten zien hoe fundamenteel de strijd voor democratie in Egypte op dit moment wordt gevoerd.

Maar ze onderstrepen ook de holle retoriek van westerse regeringsleiders, die de impopulaire Egyptische dictatuur al jarenlang met economische en militaire hulp overeind houden. Voor Washington tot Den Haag is ‘democratisering’ dan ook strikt beperkt tot ‘regime change’ van bovenaf. Hun angst is dat net als in Tunesië ook elders bevriende regimes omver gaan, waarmee hun war on terror het laatste beetje steun verliest wat deze in de regio nog heeft.

Oprechte solidariteit met de protesterende arbeiders, studenten en werklozen in Egypte kan alleen van onderaf komen. Daarom steunen ook wij in Nederland hun demonstraties en stakingen en roepen we Nederlandse vakbonden en organisaties op hetzelfde te doen. We eisen bovendien dat de Nederlandse regering de diplomatieke banden met het Mubarak-bewind verbreekt en elke politieke en militaire steun stopzet.

Hun strijd, onze strijd – internationale solidariteit

Ondertekend door o.a. Harry van Bommel (Tweede Kamerlid voor de SP), Egbert Schellenberg (vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten), Peyman Jafari (promovendus Universiteit van Leiden), Nuri Karabulut (DIDF), Lot van Baaren (bondsbestuur Abvakabo FNV), Marcel van der Linden (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), Bart Plaatje (organizer), Kees Kalkman (VD AMOK), Herrie Hoogenboom (organizing en bestuurder FNV Bondgenoten), Bart Griffioen (hoofdredacteur de Socialist), Wil Wolfs (trambestuurder RET Rotterdam), Johan Hofland-Beense (kaderlid FNV en voorzitter SP Diemen), Willem Bos (Steuncomité Sociale Strijd en coördinator Ander Europa), Miriyam Aouragh (postdoctoral researcher Oxford University), Leo de Kleijn (fractievoorzitter SP Rotterdam), Alex de Jong (Grenzeloos), Guglielmo Carchedi (gepensioneerd professor economie UvA), Wim Lankamp (voorzitter Nederlands Palestina Komitee, kaderlid Abvakabo FNV), Willem Dekker (organizer FNV Bondgenoten), M. Quesseksou en B. Mady (Marokkaanse en Egyptische schoonmaker namens het Organizing Comité, Vakbond van Schoonmakers Amsterdam, FNV Bondgenoten)

Steun jij deze verklaring ook? Mail dan je naam, met de vermelding van je organisatie en/of vakbond, naar info@socialisme.nu