Steun voor Israël neemt af, ook in Duitsland

Foto van repressie in Berlijn tegen Palestinabeweging (Foto: Montecruz foto)
Helena Magdy was vanaf het begin betrokken bij de organisatie van het Palestina-congres in Berlijn. Ze is lid van Revolutionäre Linke, een Duitse zusterorganisatie van de Internationale Socialisten.
3 mei 2024

Hoe hebben jullie het weekend voorbereid en was een andere uitkomst mogelijk?

Toen we de conferentie planden, verwachten we al veel repressie. Het niveau hiervan is sterk toegenomen na oktober: van wetten die de leus ‘from the river to the sea’ verbieden tot het doxen van activisten door de media. Met de conferentie probeerden we iedereen samen te brengen. We begonnen met een erg klein team, maar groeiden na verloop van tijd door bredere steun.

Solidariteit van grotere organisaties zoals Die Linke had echt een verschil kunnen maken. Hetzelfde geldt voor invloedrijke mensen die ons niet steunden, maar juist aanvielen. De voorzitter van de lokale afdeling van Die Linke, Klaus Lederer, tekende zelfs een verklaring waarin hij ons antisemieten noemt en oproept om de conferentie te verbieden. Dit bracht ons in een isolement.

Waarom is dit ook voor hen een probleem?

Als we kijken naar de geschiedenis, zie je vaker dat repressieve maatregelen, zoals die nu worden afgekondigd tegen de Palestinabeweging, vervolgens ook worden ingezet tegen andere sociale bewegingen en politieke stromingen. Ons argument richting hen is: zelfs als je niet vindt dat de genocide gestopt moet worden, erken dan in ieder geval dat het niveau van de repressie waar we mee te maken krijgen niet gerechtvaardigd is. Spreek je dan daarover uit.

Hoe kijk je terug op het weekend?

Onze inschatting is dat de Duitse staat ons indirect een dienst heeft bewezen. De repressie heeft ervoor gezorgd dat er internationaal een vergrootglas is komen te liggen op de Duitse steun voor de genocide. Meer nog dan als de conferentie was doorgegaan. Door de ME de conferentie te laten bestormen, allerlei onwettige procedures in te laten zetten en hiervoor dictatoriale taal te gebruiken, laat de Duitse staat zien hoe ver ze gaan om ons het zwijgen op te leggen.

De Duitse staat is in paniek. Ze gebruikt deze middelen omdat ze niet meer controleert wat er op straat gebeurt en hoe mensen denken over Palestina. Zestig procent van de Duitse bevolking steunt niet wat Israël nu doet in Gaza. De leugen dat Israël bewapend moet worden om Gaza te bombarderen, wordt niet langer geloofd. Ze zijn bang dat deze 60 procent ook de straat op gaat en hiermee Duitslands imperialistische belangen confronteert.

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.