Steun oproep tegen verWildersing bemoedigend

De brief van Doekle Terpstra waarin hij 'leiders van maatschappelijke bewegingen' oproept om stelling te nemen tegen Wilders en zijn giftige gedachtegoed, heeft onverwachts veel weerklank gekregen. Hoe zeer Terpstra een gevoelige snaar raakt, blijkt ook uit de reactie van Wilders zelf. Die noemt de brief maar liefst 'een abjecte brief van een gevaarlijke man'. Vrij vertaald: een initiatief dat de opmars van Wilders wel eens serieus kan helpen dwarsbomen.
3 december 2007

Doekle Terpstra

Die ‘gevaarlijke man’ is een geen radicaal links figuur. Juist dat maakt zijn initiatief zo opmerkelijk. Doekle Terpstra is ex-voorzitter van het CNV, momenteel voorzitter van de HBO-raad en lid van het CDA. Zijn oproep zegt dingen die gezegd moeten worden: ‘Telkens opnieuw creëert Wilders over de ruggen van moslims een podium voor zichzelf en stuurt hij bewust aan op polarisatie in de samenleving.’ En hij doet een beroep op ‘ ‘redelijke mensen’ – waartoe ik mijzelf ook reken’ en zegt: ‘Wanneer staan wij eens op? Wanneer manifesteren wij ons met een oproep dat genoeg, genoeg is?’ Hij sluit af met de hartenkreet: ‘Vakbonden, werkgevers, moslims, kerken, humanisten en andere groeperingen en instellingen: kom bijeen een keer het tij’.

De oproep krijgt steun. Mohamed Sini, van de stichting Islam en Burgerschap, heeft inmiddels initiatief tot een tegenbeweging genomen. Rene Danen, van Nederland Bekent Kleur en veteraan van actiebewegingen in Nederland, steunt het initiatief. Inmiddels heeft ook directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Edwin Huizing, gezegd de oproep van Terpstra te onderschrijven. ‘We moeten elkaar zien te vinden in een gezamenlijke agenda tegen de Verwildering in de samenleving’, zegt hij. Bemoedigende geluiden.

Het begin van wat een breed initiatief tegen de islamofobe politiek van de haat die Wilders propageert is er. Hopelijk wordt het een initiatief dat verder gaat dan kopstukken van grote maatschappelijke organisaties. Hopelijk vinden juist ook gewone mensen uit al deze groepen en ook daarbuiten, hun plek in zo’n brede beweging. Antiracisme en het stoppen van Wilders’ haatzaaierij zijn immers een zaak van ons allemaal samen.