Steun de vluchtelingen – zet nu de PvdA verder onder druk!

Diederik Samsom staat onder grote druk vanuit zijn partij om de eisen van de vluchtelingen in te willigen. Die druk moet verder omhoog. Morgen is er een protest bij een PvdA-bijeenkomst in Groningen, en iedereen in dit land moet de PvdA bestoken met e-mails en telefoontjes.
7 mei 2013

De hongerstaking door tientallen vluchtelingen van deze week is een wanhoopsdaad. Ze protesteren al jaren tegen het Nederlandse asielbeleid. Het afgelopen jaar voerden ze actie, van het tentenkamp in Ter Apel tot de Vluchtkerk in Amsterdam en de hongerstakingen in de detentiecentra. Ze protesteren tegen het feit dat ze gedwongen worden op straat te leven of in de cel eindigen, terwijl ze vaak niet eens terug kunnen naar hun land van herkomst.

De regering van PvdA en VVD wil hier een schepje bovenop doen door illegaliteit strafbaar te stellen. Hierdoor wordt een groep die toch al geen beroep kan doen op publieke voorzieningen verder gemarginaliseerd. Voor het niet hebben van de juiste papieren krijgen zij straks een boete van 3900 euro. Daarbovenop krijgen ze dan het stempel ‘ongewenst’ van de gehele EU. Dit geldt voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en voor illegalen als vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Mensen worden op deze manier in dit land nog verder buitengesloten.

We roepen de leden van de PvdA daarom op om te eisen dat de motie wordt uitgevoerd die werd aangenomen door een grote meerderheid van het congres.

• stop de strafbaarstelling van illegaliteit!
• geen vluchteling op straat of in de cel!
• een verblijfsvergunning voor vluchtelingen en slachtoffers van vrouwenhandel die niet terug kunnen!

Protesteer
• Woensdag 8 mei 18.30 uur • De Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4 Groningen •

• Sluit je aan bij de email-actie. Stuur een mail naar de Tweede Kamerfractie van de PvdA en lokale afdelingen. Gegevens vind je hier.