Steun de Internationale Socialisten! Help mee aan de financiële campagne

Begin december zijn we begonnen aan onze financiële campagne. Om door te kunnen gaan met ons werk willen we de komende anderhalve maand 5.000 euro ophalen. Zonder de actieve steun van onze abonnees, donateurs en sympathisanten zouden we niet kunnen bestaan.
17 december 2015

Duizenden vluchtelingen zijn het afgelopen jaar naar Nederland gekomen. Terwijl in het publieke debat de rechtse hetze overheerst, hebben talloze mensen zich aangemeld om vrijwilligerswerk te doen. Dit is niet alleen hartverwarmend, maar laat ook zien dat er een basis is voor een andere politiek. Tegen de achtergrond van de aanslagen in Parijs en de opkomst van Wilders hebben we een links nodig dat verzet tegen bezuinigingen combineert met de strijd tegen zondebokpolitiek. Een links dat tegenover de politiek van de angst een politiek van hoop plaatst.

Met de Internationale Socialisten hebben we het afgelopen jaar waar mogelijk initiatieven genomen om een ander geluid op straat te laten horen. Of het nu over de vluchtelingen ging, solidariteit met de Griekse bevolking of de demonstratie op de Internationale Dag tegen racisme. Hiernaast bieden we met onze krant de Socialist en onze website socialisme.nu een tegenwicht aan de gevestigde media en laten we zien hoe mensen terugvechten. We noemen onszelf trots antikapitalisten en houden de revolutionair socialistische traditie levend met aandacht voor theorie, discussiebijeenkomsten en ons jaarlijkse Marxisme Festival.

Dit willen we het komend jaar graag blijven doen! Maar dat kunnen we niet alleen. Actievoeren kost geld en daarvoor is de actieve steun van onze lezers, donateurs en sympathisanten onmisbaar.

Je kunt bijdragen aan onze financiële campagne door:
• Een eenmalige donatie. Donaties kunnen worden overgemaakt worden naar NL14INGB0004982852 t.n.v. Internationale Socialisten te
Amsterdam, o.v.v. financiële campagne 2016.
• Donateur te worden, door elke maand een bedrag te laten afschrijven van je rekening. Hiermee krijg je automatisch ook de krant in je bus. Wil je gebruik maken van de wettelijke regeling met betrekking tot periodieke giften? Neem dan contact met ons op via info@socialisme.nu. Let op: Dit heeft alleen zin als je gift boven het minimaal aftrekbaar bedrag uitkomt.

De Internationale Socialisten zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI): giften aan ons zijn dus aftrekbaar van de belasting. Draag hier bij.