Stem tegen het sociaal akkoord

Vanaf vandaag krijgen alle leden van de FNV een brief van het bestuur in de bus. Daarin roept de bondsleiding de leden op om zich vóór het sociaal akkoord uit te spreken dat zij in maart heeft gesloten met de bazen en het kabinet. Maar vanaf het eerste moment wordt de inhoud door de 'sociale partners' verschillend geïnterpreteerd en verkocht. Dat bewijst dat aan dit akkoord van alles mis is!
11 april 2009

Stem Tegen

Agnes Jongerius beweert dat zij met deze overeenkomst de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar heeft kunnen houden. Maar Bos, Balkenende en Donner laten er geen twijfel over bestaan: wat hun betreft gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Dat het definitieve besluit hierover is uitgesteld tot oktober om de SER over een zogenaamd alternatief te laten nadenken, is slechts uitstel van executie. Ten eerste omdat dit alternatief alleen als ‘advies’ dient. Ten tweede omdat eerdere door de FNV aangedragen voorstellen al door bazen en politiek zijn afgeschoten.

Een nieuw ‘alternatief’ zal neerkomen op een iets andere vorm van dezelfde bezuinigingen.Het is schandalig dat de FNV-top ons nog wijsmaakt dat dit akkoord de AOW-leeftijd op 65 jaar garandeert. Bovendien schuilen er allerlei andere verslechteringen in deze deal, zoals het bevriezen van salarissen en uitkeringen, en het openzetten van de deur naar het niet indexeren van de pensioenen.

Dit wordt nog absurder in het licht van de ‘crisismaatregelen’ die sinds vorig jaar worden genomen. Terwijl banken met honderden miljarden door het kabinet uit de brand zijn geholpen en topbestuurders nog altijd wegkomen met riante bonussen en salarissen, worden gewone mensen geconfronteerd met massaontslag, loonmatiging en langer doorwerken. Dit akkoord straft ouderen, terwijl het jongeren níet aan het werk helpt. Het is een greep in de portemonnee en een aanval op de positie van werknemers en gepensioneerden.

Aan dit akkoord is niets sociaal – het is toegeven aan het neoliberale offensief waarmee het bedrijfsleven ons de prijs van de crisis wil laten betalen. Wie daar goedkeuring aan geeft helpt vrijwillig mee aan de afbraak van sociale verworvenheden waar eerder keihard voor geknokt is.

Wie echter de oogkleppen van het poldermodel afzet, kan zien dat er wel degelijk een alternatief is. Een alternatief waarmee we de rekening sturen naar het juiste adres: de rijken, bazen en bonusgraaiers. Een alternatief waarmee we het polderen achter ons laten, omdat we alleen door massaal in actie te komen eisen kunnen afdwingen. Een alternatief waarmee jong en oud weer schouder aan schouder de straat op gaan en de politiek van verdeel-en-heers beantwoorden met solidariteit.

Laten we iets opsteken van de ‘Franse toestanden’ in de rest van Europa. Zeg daarom NEE tegen dit akkoord – en help mee met organiseren om onze vakbonden weer te laten vechten en weer verschil uit te maken!

– Bouw mee aan een strijdbare vakbeweging: verspreid deze oproep onder zoveel mogelijk collega’s en anderen! Download de flyer als PDF: pagina 1 en pagina 2.

– Kom naar de bijeenkomsten over ‘De crisis, de vakbond en links: de terugkeer van klassenstrijd’ en ‘Europa in verzet: wij gaan de crisis niet betalen!’ (met internationale sprekers) op zondag 10 mei tijdens het Marxisme Festival 2009 in Amsterdam

– Lees de Socialist en neem een proefabonnement (drie maanden voor slechts 2,50 euro) of een jaarabonnement (15 euro)