Stem tegen de PVV, stem tegen racisme!

Geert Wilders begon zijn campagne voor de Europese Verkiezingen met de belofte ‘minder Marokkanen’ te gaan ‘regelen’. Dat liet weinig aan de verbeelding over. Het directe resultaat was minder PVV’ers in de Kamer en een terugval in de peilingen. Onlangs nog verliet Wilders’ rechterhand Stephan Jansen de partij. Het zijn tegenslagen voor de PVV, maar van een implosie is geen sprake.
28 april 2014

Door Max van Lingen

Een groot deel van de aanhang is Wilders trouw gebleven. De steun van deze groep stelt hem in staat verder te radicaliseren. Voormalig PVV’er Roland van Vliet zei hierover: ‘Eerst ging het over islamitische uitwassen, toen ging het over criminelen en nu gaat het over de hele groep. Het is een glijdende schaal.’

De radicalisering van Wilders blijkt ook uit de samenwerking met nazi’s. In het verleden deed Wilders alles om zich te distantiëren van fascisme. Maar de PVV-manifestatie van september vorig jaar was een keerpunt. Daar waren allerhande fascistische clubs die zich openlijk mochten profileren. Er waren spandoeken met teksten als ‘eigen volk eerst’, prinsenvlaggen (die NSB’ers in de jaren dertig gebruikten) en werd er een Hitlergroet gebracht. Toen Pechtold hem vroeg afstand te nemen van deze steunbetuigers, weigerde Wilders dat.

De samenwerking met fascistische partijen als het Front National, het Vlaams Belang en de FPÖ ligt in deze lijn. Wilders heeft er geen moeite meer mee om geassocieerd te worden met partijen die islamofobie combineren met homohaat en antisemitisme. PVV’er Lucas Hartong wil daarom na de verkiezingen niet verder als Europarlementariër: ‘De FPÖ blijft een partij die is opgezet door oud- SS’ers, daar kun je niet omheen.’

Dat Wilders desondanks samenwerkt met deze partijen is een uiting van zijn toegenomen zelfvertrouwen. De angst geassocieerd te worden met fascisme is verdwenen, omdat het voor zijn achterban geen reden meer is om hem de rug toe te keren. Sinds zijn breuk met de VVD tien jaar geleden is hij erin geslaagd een kern van aanhangers te harden in zijn racistische retoriek.

De gevolgen blijven niet beperkt tot de verkiezingen. In Duindorp, waar de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen 34,7 procent van de stemmen haalde, worden allochtonen stelselmatig weggepest. De meest recente politiecijfers laten zien dat dit zich niet beperkt tot Duindorp. In 2011 telde de politie maar liefst 171 gevallen van racistisch geweld. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Lang niet alle slachtoffers doen immers aangifte bij een instantie die zelf evenmin vies is van racisme.

Het Nederlandse racismeprobleem wordt verder vergroot door de toenemende acceptatie van racisme door politici. Het voorstel van Klijnsma om mensen die geen Nederlands spreken hun uitkering af te pakken, is slechts het laatste voorbeeld. Maar de radicalisering van Wilders stuit ook op verzet. Op 22 maart demonstreerden duizenden mensen tegen Wilders’ uitspraken.

Nog eens duizenden deden aangifte wegens racisme. De FNV heeft inmiddels ‘besloten de vertegenwoordigers van de PVV en hun leider niet langer uit te nodigen voor onze acties en activiteiten’. Vorig jaar voerde de IS al actie tegen de aanwezigheid van de PVV bij bondsacties. Wij juichen deze stap dan ook van harte toe.

De verkiezingen van 22 mei zijn van groot belang voor Wilders’ project. Mensen die Wilders zat zijn, zouden deze verkiezingen serieus moeten nemen. Dat betekent niet enkel tegen de PVV stemmen, maar ook tegen de partijen die met hun neoliberale politiek de voedingsbodem voor racistische politiek creëren. Tegelijkertijd moeten we druk blijven uitoefenen op gevestigd links om serieus werk te maken van de strijd tegen racisme.