Stakingsbeweging Hong Kong sleutel tot democratie

Inwoners van de Chinese stad Hong Kong zijn massaal de straat op gegaan. De protesten zijn een reactie op het besluit dat kandidaten voor de gouverneursverkiezingen van 2017 door de regering in Peking goedgekeurd moeten worden. Volgens de Chinese regering kan alleen een ‘echte patriot’ Hong Kong leiden.
3 oktober 2014

In juni wisten demonstranten van onder andere Occupy Central de belofte af te dwingen dat de inwoners van Hong Kong hun eigen gouverneur mochten kiezen. De poging van de Chinese regering hier op terug te komen heeft ertoe geleid dat ook andere groepen, waaronder de Hong Kong Studenten Federatie, de straat op zijn gegaan.

Vanwege het harde optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende studenten en scholieren groeide eind september het protest verder. Demonstranten hebben hele delen van de stad bezet. Inmiddels heeft de Hong Kong Vakbondsfederatie opgeroepen tot stakingen.

De uitbreiding van de beweging gaat gepaard met de radicalisering ervan. De roep om meer democratie gaat steeds meer gepaard met de roep om sociale gelijkheid. In een gezamenlijke verklaring eisten 25 vakbonden en maatschappelijke organisaties, naast algemeen kiesrecht, ook de regulering van de werkdag en een algemeen pensioen.Pro-democratische partijen, die de beweging willen beperken tot democratische eisen, verliezen ondertussen steeds meer invloed.

De activist Au Loong Yu schrijft hierover: ‘De voormalige leiders van de oude democratie beweging zijn niet langer in staat te leiden, maar de nieuwe leidingen van de nieuwe democratie beweging zijn zich nog aan het formeren. Met alle sabotage en een zeer waarschijnlijke aanval door de Chinese Communistische Partij in het vooruitzicht is dit een gevaar. (…) In het geval van escalatie van traangas naar schieten kunnen we, gezien het huidige niveau van organistie, niet terugvechten. Als dat moment komt, moeten we ons terugtrekken van de straten, maar doorgaan met de staking. Niemand kan werkenden dwingen normaal te werken, zelfs niet met geweren.’