Stakingen kunnen kaalslag cultuur stoppen

FNV Kiem heeft opgeroepen voor een demonstratie op maandag 27 juni - de dag dat de Tweede Kamer over de enorme bezuinigingen op cultuur stemt. Dit protest moet zo massaal mogelijk worden, maar om de kwaadaardige en ideologisch gedreven bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra te stoppen zal harder verzet nodig zijn.

18 juni 2011

Door Mike Graham

Structurele, jaarlijkse bezuinigingen van € 200 miljoen op muziek, kunst, dans, cultuur, televisie, film en media dreigen duizenden banen te doen verdwijnen en lange termijnschade te veroorzaken voor het culturele leven in Nederland. Honderden orkestmuzikanten zullen werkloos worden als ten minste zes grote orkesten gedwongen worden te fuseren tot drie. Duizenden andere banen en expertise in de sfeer van techniek, ontwerp en productie zullen verloren gaan, net zoals bij administratie en ondersteuning.

Tientallen kleine theaterbedrijven zullen gedwongen worden te sluiten, en verschillende mediaonderzoek- en ontwerpinstituten met internationale reputaties, zoals Waag Society, STEIM en Mediamatic, dreigen hun subsidie te verliezen.

De gelukkigen die hun baan behouden zullen in schaduw leven van de bijl van Zijlstra. De vloedgolf van werkloze artiesten en technici zal een reservoir van goedkope arbeid vormen dat gebruikt zal worden om lonen en voorwaarden voor eenieder in deze bedrijfstak te verlagen, door meer uitzendkrachten en freelancers te gaan gebruiken in plaats van vast personeel.


Onze cultuur en hun cultuur

Achtzaam voor wie zijn salaris betaalt, ontziet Zijlstra de prestigieuze cultuurinstellingen waar vooral de rijken van genieten. Het Concertgebouw, de Nederlandse Opera, het Nederlands Dans Theater en de top musea blijven buiten schot van de bezuinigingen. De hoogste btw van Europa zal deze ‘hogere kunsten’ voor de meeste van ons onbereikbaar maken.

Organische cultuur kan buigen of barsten en het Concertgebouw wordt de iTunes van de rijken. Degenen met een onafhankelijk, kritisch geluid worden het zwijgen opgelegd, waarmee alleen de instellingen die de goedkeuring van de Quote 500 dragen zullen overblijven.

Demonstraties

In reactie heeft FNV KIEM deze barbaarse bezuinigingen terecht veroordeeld, en opgeroepen voor een demonstratie in Den Haag op maandag 27 juni. Daarnaast zijn er tal van andere initiatieven gelanceerd om uiting te geven aan het ongenoegen in de sector. De belangrijkste daarvan is de Mars der Beschaving, dat mensen oproept om van de bezetting in het Boijmans in Rotterdam op zondag 26 juni naar Den Haag te marcheren voor het protest op maandag.

Terwijl iedereen die in deze bedrijfstak werkt of de cultuursector een warm hart toedraagt zich volledig in deze mobilisatie moet storten, moeten we tegelijkertijd pleiten voor meer daadkrachtige actie, tot en met stakingen voor onbepaalde tijd.

Een tegenaanval kan winnen

Op dit moment is Rutte’s minderheidskabinet, in tegenstelling tot de uiterlijke arrogantie, zwak en verdeeld over dit onderwerp en andere onderwerpen, zoals de bezuinigingen in het openbaar vervoer. Nu hardere acties voeren kan deze scheuren vergroten, en het intrekken van de plannen afdwingen.

Het zijn precies die instituties waar de vakbond sterk staat, in het bijzonder onder technici en ondersteunend personeel, die de tegenaanval zouden moeten leiden. Samen met de omroepen en de grote musea kan en moet een landelijke stillegging van cultuur georganiseerd worden, om onze vastberadenheid om onze cultuur en ons levensonderhoud te beschermen.


– Lobby FNV KIEM om de acties te escaleren
– Kom naar de bezetting van het Boijmans op zondag 26 juni
– Doe mee aan de Mars voor Beschaving
– Mobiliseer voor de demonstratie van maandag 27 juni bij de Tweede Kamer
– Solidariteit met de stakingen in het OV en anderen die terugvechten tegen bezuinigingen