Stakingen in de metaal te voorzichtig

Na stakingen in de klein- en grootmetaal – waar bij elkaar een kleine half miljoen mensen werken – liggen er akkoorden voor een nieuwe cao. Hoe tevreden moeten we daarover zijn?
7 november 2013

Door Rob Gerretsen

Positief is dat er stakingen zijn georganiseerd in deze grote sector, ook al is dat allemaal weer erg netjes en bescheiden en zeer beperkt gedaan met estafettestakingen. Langer durende stakingen van de hele sector tegelijk waren zeker op zijn plaats geweest, net als hogere looneisen.

FNV Bondgenoten vond zelf al dat de looneis die werd gesteld wel heel erg bescheiden was. Als we kijken naar de loonachterstanden van de afgelopen jaren en naar alle afbraak en bezuinigingen die de regering nog in petto heeft, dan valt er nog veel te repareren. Een resultaat van 4,2 procent in 22 maanden in de grootmetaal en in de kleinmetaal slechts 3,5 procent is minder dan 2 procent op jaarbasis, en toch echt onvoldoende in dat licht.

Positief is dat de jongeren tot 23 jaar iets extra’s gaan krijgen (maar pas in 2015) en jongeren komen meteen in de schaal van 19-jarigen, ook als zij jonger zijn. Maar de vakbeweging zou eigenlijk eens massaal actie moeten voeren tegen het bestaan van de schandelijk lage ‘jeugdlonen’ in alle sectoren. Om te beginnen zou de leeftijdsgrens van de ‘volwassenenlonen’ van 23 naar 18 jaar moeten.

In veel sectoren zijn oude cao’s al verlopen. Die moeten vernieuwd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor ambtenaren, het onderwijs, de zorg en de havens. Ook daar zullen stakingen georganiseerd moeten worden. In de haven van Rotterdam zijn arbeiders bij overslagbedrijf APM Terminals al begonnen met werkonderbrekingen. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor mensen die op de Tweede Maasvlakte zullen gaan werken zijn stukgelopen. De vakbonden zijn bang dat daar veel banen verloren zullen gaan. En de bazen proberen van deze verhuizing gebruik te maken om veel slechtere arbeidsvoorwaarden in te voeren.

De FNV is nu wel begonnen met een campagne voor meer koopkracht en ‘echte banen’, en tegen ‘extra’ bezuinigingen, maar met alleen een campagne en bijeenkomsten krijgen we de regering en de bazen niet op de knieën. Daarvoor is massalere actie nodig.

De demonstratieve actie van de FNV op 30 november in Utrecht zou het startschot moeten zijn voor daadwerkelijke acties in veel sectoren. Alleen zo kunnen we de vakbeweging weer opbouwen en er ook meer jongeren in organiseren.