Staken tegen waanzin van de markt

Vandaag gaan de stakingen in het streek-vervoer hun derde achtereen-volgende dag in. De Internationale Socialisten delen de komende dagen een pamflet uit op markten, bij de universiteiten en op busstations met de volgende tekst:
22 mei 2008

Bussen staken

De acties van de postwerkers bij TNT en de buschauffeurs van Connexxion verdienen de steun en solidariteit van ons allemaal.

Zoals bij elke staking wordt ons door werkgevers en media verteld dat heel Nederland de ‘dupe’ is van de acties. Maar het is precies andersom: we kunnen juist een voorbeeld nemen aan de postwerkers en buschauffeurs. Zij laten het zelfvertrouwen zien om de strijd aan te gaan met de neoliberale prioriteiten van de BV Nederland en het kabinet Balkenende-Bos, waar we allemaal de dupe van zijn.

‘Concurrentiepositie’

De postwerkers voeren niet alleen terecht actie om een loonsverhoging van 3,5 procent. De stakingen zijn ook een protest tegen de effectieve 25 procent loonsverlaging die het personeel boven het hoofd hangt als de bezuinigingsplannen van de TNT-bazen doorgaan. Onder het mom van ‘een sterkere concurrentiepositie’ dreigen zij lonen tot onder het minimumloon te duwen. De liberalisering van de postmarkt heeft al geleid tot het invoeren van stukloon. Tegelijkertijd staan bij TNT maar liefst 11 duizend banen op de tocht.

Bij vervoersbedrijf Connexxion vindt een conflict plaats waar dezelfde marktprincipes aan ten grondslag liggen: het veiligstellen van de concurrentiepositie en bedrijfswinsten, door het terugdringen van arbeidskosten en het flexibiliseren van werk. De bedrijfsleiding weigert tegemoet te komen aan de zeer bescheiden eis van de bonden van 3,5 procent loonsverhoging. Dat is des te krankzinniger aangezien voormalig Connexxion-topman Rob van Holten een speciale bonusregeling van 821.000 euro ontving, om niet te gaan dwarsliggen ten tijde van de privatisering van het bedrijf. De buschauffeurs komen tevens in verzet tegen de toenemende werkdruk en de flexibilisering van hun roosters.

Marktfundamentalisme

De acties zijn een belangrijk geluid tegen het doordenderende neoliberalisme, dat niet alleen door het kabinet maar door het overgrote deel van de politiek omarmd wordt. Maar het zijn precies de uitwerkingen van dat marktfundamentalisme waar steeds meer mensen slachtoffer van zijn en zich tegen keren. De meerderheid van Nederland is de dupe van verdere prijsstijgingen van voedsel, huren en energie. Supermarktketens laten ons steeds meer voor levensmiddelen betalen, terwijl hun winsten nog altijd door het dak schieten. Lonen kunnen de inflatie niet bijbenen, terwijl de salarissen van topbestuurders en politici zonder moeite doorgroeien. Recent onderzoek geeft aan dat het gemiddelde directeurssalaris in de bedrijfstop 100 in 25 jaar steeg met 600 procent naar 1,3 miljoen euro. Ondertussen wordt de mondiale kredietcrisis door het kabinet gebruikt om de hand vooral op de knip te houden, en dat terwijl de Nederlandse economie groeit.

Mensen boven winst

Als de postwerkers en buschauffeurs hun eisen binnenhalen, is dat een krachtig signaal dat de grens bereikt is van de voortdurende privatiseringsdrang. Deze strijd kan daarmee een begin zijn om de marktwerking terug te dringen en weer op te komen voor publieke zeggenschap over de economie, waarin niet de markt maar mensen centraal staan. Waarin we de winsten en bonussen voor de top, en de miljarden voor de leugenachtige missie in Afghanistan en prestigeprojecten zoals de Joint Strike Fighter en de Betuwelijn, investeren in goed openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding en kinderopvang.

De huidige stakingen zijn een voorbeeld voor elke sector om datzelfde gevecht aan te gaan. Wees daarom solidair en verspreid deze oproep. Betuig je steun bij de busremise, het postkantoor of op de manifestatie van postwerkers op woensdag 28 mei op het Museumplein in Amsterdam.

Download hier het pamflet (PDF).