SP rondt showproces tegen jongerenorganisatie af

Rood-leden op het protest van Trans Zorg Nu! op 26 juni 2021 in Amsterdam (foto: @RoodJong / Twitter).
Zoals verwacht heeft de partijraad van de SP het afstoten van de eigen jongerenorganisatie bekrachtigd. Dat was nog slechts een formaliteit, want al in december werd begonnen met de opbouw van een nieuwe jongerenorganisatie. De stemming had nog slechts ten doel om het ondemocratische optreden van het partijbestuur met terugwerkende kracht goed te keuren.
1 juli 2021

De afgelopen maanden had de ‘commissie Kooiman’, een groep vertrouwelingen van het partijbestuur, de schone taak om het afstoten van Rood te rechtvaardigen. Nadat hun ‘onderzoek’ was afgerond, mocht het bestuur van Rood het aanvankelijk zelfs niet lezen.

In haar hilarische schrijfsel constateert de commissie dat de problemen bij Rood in feite allemaal terug te voeren zijn tot de (toch al zeer beperkte) onafhankelijkheid van de jongerenorganisatie. Wie geen eigen beslissingen mag maken, kan ook niet de ‘verkeerde’ beslissing maken, zo is de gedachte. Daarom moet de nieuwe – al heimelijk opgerichte – jongerenorganisatie volledig onder aansturing staan van het partijbestuur van de SP. Vooral scholing moet door het partijbestuur worden aangestuurd om te voorkomen dat Marx of andere socialistische literatuur wordt gelezen.

Wel moet een nieuwe jongerenclub volgens de commissie – wij verzinnen dit niet – ‘autonoom’ zijn. Dat wil zeggen dat ze zelf mogen kiezen welk partijstandpunt ze uitkiezen om actief mee aan de gang te gaan. Ook krijgt de nieuwe voorzitter een plekje in het partijbestuur. In de praktijk betekent dit dat het partijbestuur direct controle heeft over de nieuwe voorzitter.

Op deze manier wordt de nieuwe jongerenclub wat het moet zijn: een kweekvijvertje voor carrièristische jongeren die beroepspoliticus willen worden. Nu Rood is afgestoten zullen andere kritische elementen in de partij vermoedelijk snel volgen. Na het politieke failliet is hiermee ook het morele failliet van de SP-top en hun pleitbezorgers overtuigend aangetoond.