SP Leiden: goed zo!


10 oktober 2007

Voor een linkse partij zijn er hogere waarden, belangrijker zaken, dan bestuurlijke macht tot elke prijs. De PvdA vergeet dat keer op keer. De SP heeft dat vaak nog goed in de gaten.

In Leiden bleek dat deze week. Daar is de SP in het college van B&W gaan zitten, samen met PvdA, GroenLinks en Christenunie. De partij had in de verkiezingscampagne beloofd dat ze zich hard zou maken tegen de aanleg van een sneltram door Leiden, de Rijn Gouwe Lijn (RGL). Op die basis won ze veel stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen. Om met voorstanders van de RGL, PvdA en GL, te kunnen besturen was een compromis gesloten: de zaak zou per referendum aan de bevolking worden voorgelegd. Dat referendum kwam: 69 procent van de stemmers sprak zich tegen een RGL door de binnenstad uit.

Daarmee had de zaak bekeken, en de RGL begraven, moeten zijn. Maar de gemeente Zuid-Holland wil het traject doordrukken. PvdA, GroenLinks en CU willen daaraan toegeven, en daarmee de kiezersuitspraak in de prullenbak gooien. De SP houdt voet bij stuk. “Wij zijn volksvertegenwoordigers, wij zijn gekozen om de belangen van de inwoners van leiden te verdedigen. En die willen duidelijk geen RijnGouweLijn door Leiden”, zo verklaart SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen op de SP-website. “Als je een referendum organiseert en je wil je aan de uitslag houden, dan moet je je later niet laten overbluffen door de provincie. En dan moet je zeker niet alsnog de RGL aanleggen.”

De stap van de SP krijgt in reacties in het Leidsch Dagblad dan ook terecht complimenten als “Ik ben geen SP-stemmer, maar vind het wel tonen van respect voor de burger van Leiden. Dus mijn hulde voor de SP” en “Het beste nieuws in jaren. Misschien dat de PvdA nu eindelijk inziet dat er meer is dan alleen pluche.”

SP-Leiden verdient lof dat ze haar belofte aan de kiezers serieus neemt en er haar bestuursmacht zelfs voor prijs geeft. Maar het is diep treurig dat zo’n opstelling zo opvalt en dat dit, met name voor andere linkse partijen, niet de gewoonste zaak van de wereld is.